• Metal Trees, 2022, Iiris-Lilja Kuosmanen, pigmenttimustevedos
  • The bottom, the surface, 2023, Iiris-Lilja Kuosmanen, kehystetty pigmenttimustevedos

Anniina Lehtinen, Iiris-Lilja Kuosmanen

Water Rituals

Huuto IV 13.1.-5.2.2023

Iiris-Lilja Kuosmanen och Anniina Lehtinen
Water Rituals
13.-5.2.2023

Water Rituals är en installation som består av Iiris-Lilja Kuosmanens video- och fotokonstverk samt Anniina Lehtinens ljudvärld. Verket är en meditativ återgivning av miljöns förändring och vattnets kraft – om hur vattnet sprider sig över ett allt större område och skapar något nytt. Vi har undersökt vattnet som ett livsviktigt element och fokuserat på de ritualer och traditioner som kretsar kring vatten. Vi har också sökt olika sätt att återge vattnets olika tillstånd. Utställningens bildmaterial har fotograferats på platser som människan ur miljösynvinkel förändrat på ohållbara sätt, men också på heliga orter där vattnet till och med dyrkats.

Utställningens verk för oss till en tid då människan inte längre finns och vattnet har spridit sig över jorden. Den miljöförstörelse som syns i fotografierna står i skarp kontrast till den naturliga värld som avbildas i videoverket. Utställningen återger hur dessa två ytterligheter formar varandra. Ljudvärden som strömmar ut ur högtalarna leder besökaren in i en vattenfylld eterisk värld, där vattnet väller fram ur jordens och människans inre. Tankarna går till forna tider då människor samlades kring detta heliga element för att utföra ritualer.

I utställningen ingår Kuosmanens bläckstråleutskrifter av cyanotyper och fotografier som breder ut sig över hela utställningsutrymmet inklusive golvet. En stor del av bildmaterialet har fotograferats i Frankrike vid kusten i Normandie, där tidvattnet är starkt. Månens inverkan och undervattensvärlden som avslöjas under lågvatten har en stor betydelse i utställningen. Som utomstående kan man bara betrakta de former och händelser som undervattensvärlden bjuder på.

Anniina Lehtinen är en kompositör och musiker från Åbo. Hon komponerar och framför musik för piano och många olika sammansättningar av musiker. I musiken ingår ibland ljud från naturen, elektroakustiska element och hennes egen röst. Lehtinen gör allt från klassisk musik till filmmusik och konstpop. Hon har en magisterexamen från musikhögskolan i Lausanne, och har uppträtt i Finland och utomlands med recitaler, som solist i orkestrar och som kammarmusiker. Hon arbetar regelbundet i konstnärsresidens runtom i världen.

Iiris-Lilja Kuosmanen är en bildkonstnär från Kuopio som avlade bildkonstmagisterexamen vid Bildkonstakademin 2012. Hon bodde i Frankrike 2013-2019, och vistades då bland annat i konstnärsresidenset Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Kuosmanen har haft många separatutställningar i Finland och deltagit i många grupputställningar i Finland och utomlands. Konstnärerna har arbetat tillsammans med samma projekt sedan 2017.

Tack
Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande, Suomen Kulttuurirahasto, Oskar Öflunds stiftelse och Frankrikes kulturministerium (ACCR).

Kontaktuppgifter
iirisliljakuosmanen(a)gmail.com, lehtinen.anniina(a)gmail.com

Instagram
(a)iirislilja
(a)introverted_volcano

Facebook
Water Rituals