• Anna Tahkola: Illuusioita ja deluusioita
  • Anna Tahkola: Hilja
  • Anna Tahkola: Irma
  • Anna Tahkola: Lauri
  • Anna Tahkola: Salli
  • Anna Tahkola: Samuli
  • Anna Tahkola: Taivas, taivas, taivas
  • Anna Tahkola: Illuusioita ja deluusioita

Anna Tahkola

ILLUSIONER OCH DESILLUSIONER

Jätkä 1 22.8.-7.9.2014

Anna Tahkola
Illusioner och desillusioner
22.8 – 7.9.2014
Galleria Huuto / Jätkäsaari 1

Vernissage på Konstens natt, torsdagen 21.8. kl. 18–. Välkommen!

Utställningen består av teckningar där konstnären undersöker möjligheten att se verkligheten som sådan eller helt annorlunda. Konstverkens tema är människor och själslandskap.

Illusionen är en tankevilla med en positiv klang. Illusionen är en vacker bild, en tro på det goda och möjlighet till lycka. Desillusionen är mer övergripande. Den har en tyngre klang, det är en vanföreställning, onödig rädsla, i princip ett missförstånd.

Mellan jaget och världen finns en vallgrav av illusioner och desillusioner där man kan försöka överbygga broar med empati och ifrågasättande. Mellan världen och arbetet är jag, historiemissbrukaren.

Missförstånd ansikte mot ansikte, illusionen av en världsbild människor emellan. Jag tror mig förstå, men förstår jag mer än vad min egen historia rymmer? Där det finns en gnutta förståelse är det alltid omgivet av ett hav av missförstånd. Den lilla gnuttan är förstadiet till ett hav av nya chanser och möjligheter.

De säger att förnuftet är sanningens verktyg. Vansinne.

För att kunna förändra världen måste man själv först ändra sina egna villfarelser.

– –

Anna Tahkola (f. 1983) är en bildkonstnär från Helsingfors. Just nu
håller hon på och avslutar sina magisterstudier i bildkonst vid
Aalto-universitetet. Utställningen är en del av hennes slutarbete.