HUUTO I
Exhibition space 1

Floorplan pdf

Images: Kari Soinio