Huuto IV

Huuto IV är ett rum på 32,5 m2 som kan mörkläggas för utställningar och mediekonst. Väggarna är delvis av glastegel, delvis hård betong, delvis lätt byggnadsskiva.

Plan som pdf