• Antti-Ville Reinikainen
  • Eristysalue
  • Eristysalue
  • Eristysalue
  • Eristysalue
  • Eristysalue
  • Eristysalue

Antti-Ville Reinikainen

Isolerat område

Jätkä 2 4.1.-19.1.2014

Antti-Ville Reinikainen
Isolerat område
Galleria Huuto, Busholmen 2
4.1.–19.1.2014

Med ett isolerat område avses platsen där en olycka skett, en plats som är centrum för uppmärksamheten och som avgränsats från den omgivande världen.

Utställningen består av olika stora installationsverk som skurna ur verkligheten eller isolerade fragment med skarpa kanter. En isolerad och skenbart vardaglig och välbekant vy, som en vrå i ett rum, övergår i något annat genom en annan synvinkel.

Precis som i isoleringsområden i det riktiga livet står en känsla av något ouppnåeligt i fokus i konstverken. Också den mänskliga blicken och den mänskliga medvetenheten är till karaktären avgränsande och isolerande, och utställningens konstverk undersöker för sin del detta fenomen.

Isolerat område är Antti-Ville Reinikainens (f. 1980) elfte privatutställning.

www.avreinikainen.com
avreinikainen(at)gmail.com
GSM: 0504014380