• Aulis Harmaala
  • Alushousut
  • Silityslauta
  • Cupido

Aulis Harmaala

IT WILL TAKE YEARS

Viiskulma 14.11.-2.12.2012

Känslor på en strykbräda och i kalsonger
Performancen Cupido visas på vernissagen 13.11. samt lördagarna 17.11, 24.11 och 1.12 kl. 12–16.

Bildkonstnären Aulis Harmaalas installation ”Det tar flera år” består av ett montage med olika föremål, en ljudupptagning och en performance. Installationen utgörs av en scen som föreställer ett hem där strykbrädan, kalsongerna och hemmets andra vardagliga ting står för den emotionella processen. Ett potpurri sånger framförda med patos ackompanjerar föremålen. I performancen ser vi Harmaala, i Cupidos skepnad, skjuta pilar, vilket ger åskådarna en chans att reflektera kring kärlek och hat. Installationen visar känslor och emotioner som utgör grunden för det vardagliga livet. De privata föreställningarna om glädje, sorg, svartsjuka, rädsla och kärlek får sitt uttryck i tredimensionell form. Texten som leder fram till konstverket: Jag talar om allt det ljuva och smärtsamma. Parrelationsterapeuten lyssnar. Egentligen vill jag tiga. Det här är precis lika tomt och meningslöst som Cosmopolitans specialnummer om människorelationer. Jag förändras inte. Tänk om jag omformar mina inre processer till föremål… De är ändå precis lika mångtydiga. I mina föremål ser jag sorg, kärlek, hat och omtanke. Objektivt sett är mitt liv varken ett enda lidande eller gränslös kärlek, men jag har rätt att uppleva det utgående från mitt eget subjektiva perspektiv. Förstår jag den andra bättre nu? Jag väntar, det kan ta flera år. Spinoza har sagt att hoppet är en fröjd som icke är beständig – hoppet föds ur en idé om något framtida eller förgånget, men som vi till en viss grad betvivlar att kommer att besannas.

Aulis Harmaala är född 1966 och bosatt i Helsingfors. Han utexaminerades till konstmagister från Konstindustriella högskolan vid Aalto-universitetet år 2011 och har studerat bland annat vid konstskolorna i Kankaanpää och Lahtis. Harmaalas konstverk består av installationer och performancekonst bunden till en viss plats. Det konstnärliga arbetet rör sig tematiskt i gränsmarkerna mellan det allmänna och det privata. Han bearbetar sina personliga upplevelser i riktning mot en mer allmängiltig diskurs. Dialog och social växelverkan är en del av Harmaalas konstverk.

För mera information:
www.aulisharmaala.info