• Jenni Holma, OK radiance

Jenni Holma

OK Radiance

Huuto III 27.5.-19.6.2022

Jenni Holma
OK Radiance
27.5.-19.6.2022

På kristi himmelfärds dagen 26 mai 2022 är Huuto stängt.

Min utställning OK Radiance behandlar konflikten mellan lockelse, motvilja, samhörighet och rivalitet som en metafor för livets skörhet.

Strålning är energi i form av vågor eller subatomära partiklar. Liksom ljus och mörker sprider den sig, skadar levande cellers arvsmassa, finns i våra kroppar i form av radioaktiva grundämnen och rör sig ibland som en inre flamma mellan människor.

I förlitan på bildernas magiska språk sammanför verket abstrakta och figurativa uttrycksmedel och strukturerar på så sätt den fysiska verklighet som ofta verkar kaotisk. Dialogen som grundar sig på bildernas associativa relation påminner om offentliga och privata ritualer, samhälleliga hotbilder och behovet av empati i en industriell tidsperiod då intelligens betonas och allting levande tvingas vara en resurs.

Jenni Holma (f. 1987) är en bildkonstnär och fotograf från Helsingfors. Hon avlade konstmagisterexamen vid Aalto-universitetet år 2020. Holma har också studerat vid Lahtis designinstitut och universitetet Swinburne i Melbourne. I sitt konstnärliga arbete intresserar hon sig för gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt samt växelverkan mellan generationsöverskridande trauman och den urbana samtidskulturen. Holmas verk har visats på utställningar och filmfestivaler både i Finland och utomlands.

Finska Konstföreningen och Centret för konstfrämjande har stött utställningen och det konstnärliga arbetet.

Kontaktuppgifter
e-post: jenniholma(a)gmail.com
Instagram: jenniholma