• Elina Vainio
  • Elina Vainio
  • Elina Vainio
  • Elina Vainio

Elina Vainio

JORDEN FRÅN OVAN

Viiskulma 13.7.-31.7.2011

Elina Vainios utställning Jorden från ovan är en installation som består av reklambilder och ljudloops. Den påminner oss om en konflikt karaktäristisk för vår tid, om världshändelserna som uppdateras i realtid vilket gör att vi ibland förlorar perspektivet.

Utställningens namn syftar på en biprodukt av den första rymdfärden – det ikoniska fotografiet. Bilden av den stund då en idé som i århundraden grott i människans fantasi äntligen fångades på kamerans negativfilm. Den påminner oss också om satelliterna, våra ögon ute i rymden, med vars hjälp vi kan zooma oss virtuellt utanför atmosfären och därifrån igen ner till gathörnet. Vetenskapen utvecklas och vår kunskap om jordklotet blir samtidigt mångsidigt komplex och uppdaterbar i realtid. Trots det är den värld vi möter i reklamerna och på tidningarnas sidor behärskad och oföränderlig, allt enligt syftet. Samma föreställningar lever kvar i människans sinne.

Utställningens kärna utgörs av Planet Earth Advertisements, en serie konstverk som Vainio under fyra år samlat bilder för från inhemska och utländska tidskrifter samt affischer. Den gemensamma nämnaren för bilderna i serien är ett perspektiv som bevarats oförändrat i decennier, det perspektiv som kommendör Eugene Cernan utkristalliserade då Apollo 17 år 1972 landade på månens yta: han konstaterade ”weʼre not the first to discover this, but weʼd like to confirm, from the crew of Apollo 17, that the world is round”. I reklambilderna framställs jordklotet fortfarande sett från ovan, från rymden, som ett litet blågrönt klot som lyser i mörkret. I bilderna reproduceras föreställningarna som reflekteras via jordklotet om och om igen i anslutning till vitt skilda företag, produkter och tjänster. Att just detta perspektiv förekommer så allmänt i den västerländska marknadsföringen har sin förklaring i att jordklotet bjuder på en igenkännlig föreställning om en enhetlig och lättfattlig värld, det må då gälla en studieinriktning vid universitetet, världens bästa bubbelgum eller ett internationellt kurirföretag.

Elina Vainios (f. 1981) konstverk består ofta av verk i form av serier eller installationskonstverk där verkligheten ses som en konstruktion underkastad olika impulser och intryck. Vid sidan av sitt eget konstnärskap har hon som medlem av det internationella Transidency-kollektivet medverkat i olika projekt bundna till en viss situation eller en viss plats både i Finland och utomlands. Vainio utdimitterades år 2006 som kandidat i bildkonst vid universitetet Chelsea College of Art & Design i London. Hon studerar för tillfället för magisterexamen vid Bildkonstakademins avdelning för tid- och rumskonst. Utställningen i Galleria Huuto är hennes första privatutställning.

Oskar Öflunds stiftelse och Genelec har vänligen understött utställningen.

För mera information: Elina Vainio / 040-7787768 / elinvainio(at)gmail.com / www.elinavainio.com / www.transidency.org