• Jukka-Pekka Kervinen

Jukka-Pekka Kervinen

Jukka-Pekka Kervinen

Viiskulma 5.7.-16.7.2006

Jukka-Pekka Kervinen
5.7.-16.7.2006

Mail Art är en konstform som använder postens distribution för att förmedla konstverk. Den finns i många olika former så som; vykort, kuvert, konstnärsutbyteskort och konstfrimärken. Allt som går att förmedla med posten.
Visuell poesi är en konstform som kombinerar visuella och språkliga komponenter på många olika sätt, från konkret poesi till collage,
fraktaler och datagrafik.
Denna utställning består av cirka 80 postkonstverk där utgångspunkten har varit ett ”office art project”-projekt initierat av Jukka-Pekka Kervinen. Han har också bjudit in de sju visuella poeterna från USA som står för utställningens 90 visuella poetiska verk.

Mera information:
jkervinen(at)letterboxes.org