• Jukka Suhonen: Je suis la Mort, 2021, akryylimaalaus kankaalle, 140 x 110 cm
  • Jukka Suhonen: Black Woodpecker 2021, akryylimaalaus kankaalle, 145 x 115 cm
  • Jukka Suhonen: Buddha Blues 2021, akryylimaalaus kankaalle, 130 x 100 cm
  • Jukka Suhonen: The House of Despair 2022, akryylimaalaus kankaalle, 130 x 100 cm
  • Jukka Suhonen: White Bird, 2022, akryylimaalaus kankaalle, 130 x 100 cm

Jukka Suhonen

Je suis la mort

Huuto I 24.6.-17.7.2022

Jukka Suhonen
Je suis la mort
24.6.-17.7.2022

Konstnären kan träffas på midsommardagen 25 juni och på söndag 26 juni kl. 12-17.

Under de senaste åren har jag målat med akryl, oftast på duk som spänts upp på kilram. Dessutom har jag gjort bläckteckningar på papper. Jag upplever att tekni-kerna kompletterar varandra på ett för mig intressant sätt: förändringar i skala, stort till smått, förändringar i djup eller uttryck av rumslighet och övergångar från mång-dimensionellt färggrant till svartvitt.

Jag följer aktivt med samhälleliga frågor och i synnerhet missförhållanden som rentav kunde kallas strukturellt våld: strukturer som istället för att göra gott orsakar illamående bland befolkningen. Också i människors småskaliga våld mot varandra och absoluta ondska hittar jag motiv till verk.

I mina verk behandlar jag förutom samhälleliga teman också spänningar i männi-skorelationer, livets flyktighet och skörhet, död, kärlek och hat. Jag är liksom surre-alisterna också intresserad av drömmar och sinnets mörka sida samt det som väller fram ur det omedvetna, vilket ibland erbjuder motiv till verk.

Kontaktuppgifter
isuhonen(a)gmail.com
Instagram: jukkasuhonen