• Jyri Ala-Ruona: Maximum Vanitas, 2023, öljyväri alumiinilevylle, 23cm x 25cm
  • Jyri Ala-Ruona: Night Sweats, 2022, öljyväri eristelevylle, 120 x 30cm
  • Jyri Ala-Ruona: The Labyrinth, 2022, öljyväri kankaalle, 138 x 85cm

Jyri Ala-Ruona

HIIT Musings

Huuto I 8.6.-2.7.2023

Jyri Ala-Ruona
HIIT Musings
8.6.-2.7.

I mina målningar jämförs och förenas isoleringsskivor, isolatorer och foderbalar med människokroppen och dess energiförbrukning. I verken fungerar till exempel svett som ett målat tecken för kroppens flöden. Bokstavskombinationen HIIT i utställningens titel är en engelsk förkortning av en motionsform med högt tempo (High Intensity Interval Training), som uttalad betyder värme (heat). Jag uppfattar motion som en frivillig, stimulerande aktivitet och ett njutningsfullt slöseri med energi, men också som en form av självkontroll som kan få drag av tvångsbeteende.

I mina verk förenar jag energiförbrukning, måleri och motionerandets drag av tvång, tvångsupprepning och frigörelsen från detta beteende i form av utbrott. Jag skapar underliga och överdrivna bilder av vårt förhållande till energi och de redskap som leder energi i vardagen, genom våra kroppar som följaktligen förändras.

Jyri Ala-Ruona (f. 1986) är en bildkonstnär som utexaminerats från Design- och konstinstitutet i Lahtis 2011 och avlagt konstmagisterexamen vid Bildkonstakademins måleriavdelning 2020. Hans verk finns bland annat i Esbo moderna konstmuseum EMMA:s och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS:s samlingar. Han bor och arbetar i Helsingfors.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.