• Kaarina Haka

Kaarina Haka

KAARINA HAKA

Viiskulma 2.3.-13.3. 2005

Mina arbeten är ofta fristående hinnor av akrylatlim, som är bearbetat med flytande färgämnen. Även när jag målar på någon grund strävar jag till att använda överraskande material som styrox eller ballonger. Limmet gör det möjligt att kombinera material på otaliga sätt, och det färdiga arbetet kan vara allt från en tunn hinna till en skulptur. På grund av limmets flexibilitet kan arbetena hängas på olika slags ytor.

Galleriutrymmet upplever jag som en målerigrund för en komposition som består av de enskilda arbetena. I kompositionen vill jag utnyttja typiska detaljer för galleriet, som fönster, vädringsluckor, olika väggytor mm. och acceptera dem som en del av helheten. De transparenta och tunna limhinnorna upplöser sig i utrymmet när de monteras direkt på väggytan, medan de tredimensionella och överlappande arbetena tillför tyngd och djup. Genom starka kontraster och en röra av material vill jag utmana det traditionella måleriet; var går gränsen mellan måleri och installation eller skulptur?

Tack till Finska konstföreningen