• Kimmellys
  • Barcelona
  • Garden 1
  • Hair
  • In the Forest
  • Man on Riverbank
  • Mother & Daughter
  • Sun Rising
  • Untitled

Ida Pimenoff

Kanske det trotts allt inte finns någon ensamhet

Jätkä 2 7.12.-22.12.2013

Ida Pimenoff
KANSKE DET TROTTS ALLT INTE FINNS NÅGON ENSAMHET
Fotografier
Galleri Huuto Busholmen 2
7.–22.12.2013

(Galleriet är stängd på Självständighetsdagen 6.12.2013)

I samband med vernissagen publiceras Ida Pimenoffs nya fotobok Perhaps Loneliness Does Not Exist After All (Kehrer Verlag, Heidelberg, 2013).

Livet ställer oss ibland inför händelser som kan vara mycket svåra att acceptera: vi förlorar en kär människa, en närstående blir allvarligt sjuk, en olycka inträffar.

Människor kan ibland göra oss illa: såra oss, mobba, bedra eller diskriminera, eller utöva direkt våld.

Min utställning vill, med fotografiska medel, visa på vägar att bemästra smärtsamma upplevelser, att det går att få tillbaka tron på det goda i livet. Och att man på nytt kan lära sig lita på det goda i människan. Hur man kan bygga upp sitt jag på nytt, även ur små, små skärvor.

Kanske det trotts allt inte finns någon ensamhet är en utställning om hoppet.

Ida Pimenoff (f. 1977) är fotokonstnär, hemma i Helsingfors. Hon utexaminerades från Konstindustriella högskolan år 2004. Pimenoff har under de senaste åren haft flere separatutställningar både i Finland och i Tyskland, och har dessutom deltagit i flere grupputställningar i Finland, Frankrike och USA. I 2013 publicerades hennes andra fotobok Perhaps Loneliness Does Not Exist After All av det tyska förlaget Kehrer Verlag.

www.idapimenoff.com

Svenska Kulturfonden har bidragit med stöd för utställningen.