• Emmi Tavela

Emmi Tavela

Känslorna växer

Viiskulma 11.4.-22.4.2007

Ofta är kontinuiteten i mina målningar usel.

Jag har målat en serie spatiala arbeten, strävat efter en konstant emotionell tillvaro som binder verken till varandra.

Tema är slutligen inte väldigt viktigt för mig. Det utformar enbart en ram eller en gräns, inom vilken jag målar mig själv.
Jag strävar efter en känsla till den värld som inte syns, som uppkommer först då man målar.

Ändå vill jag inte öppna mig helt genom målningarna. De är mina hemligheter.

Emmi Tavela
p.044 3331391