• Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen

Tiina Raitanen

KÄRRET

Viiskulma 1.4.-19.4.2009

Jag intresserar mig för rummet och sådana betydelser som faller utanför ramen för dualistiska begreppspar av typen vördnadsbjudande – banal, strukturell – abstrakt, sexuell – andlig, inre –yttre, naturlig – artificiell eller tvådimensionell – tredimensionell. Också tankar om varandets tillstånd och ordning har influerat mina verk.

Mitt arbete är för mig ett sätt att fördjupa mig i livet, världen och den stund då verket föds. Det är ett sätt att organisera saker och ting men å andra sidan också att konstatera hur lösryckta de är. Jag ser inte arbetet så mycket som ett sätt att organisera tankar och känslor som ett tillfälle att visa fram ett utrymme för något, en möjlighet. Föreställningar, minnen och emotioner koncentreras med olika arbetsmetoder till helheter som stunden och tiden formar på ett oförutsägbart sätt. De stunder och bilder som minnet återger är lösryckta. De bildar inte längre sammanbundna och tydliga narrativ. Det ofärdiga blir färdigt först då man släpper det ifrån sig.

Jag upplever mina målningar rumsligt, alltid i relation till varandra och den lokal där de visas. Verken i gallerirummet på Skepparegatan för en diskussion och en maktkamp i förhållande till sina kontexter.

e-post: tiina.raitanen(at)gmail.com
tel. +358 44 5728997