• Kholod Hawash

Kholod Hawash

Hemros

Huuto I 22.7.-14.8.2022

Kholod Hawash
Hemros
22.7.-14.8.2022

Mina verk berättar om kvinnans relation till världen, omgivningen och hemlandet. Denna relation är som en blomma, som växer under speciella förhållanden och därigenom kan nära den omgivande världen likt en mor och en älskande. Kvinnor lider i samhället, för att samhället inte inser deras sanna styrka. Verkens teknik, som är nära förknippad med kvinnor, gestaltar kvinnorna som hemlandets mest expressiva pol.

Tack Konestiftelsen för stödet.