• Heli Änkö
  • Kuva 5.
  • Kuva 4.
  • Kuva 3.
  • Kuva 2.
  • Kuva 1.

HELI ÄNKÖ

KINDNESS

Viiskulma 20.6.-8.7.2012

Min utställning utgår från en dikt som min avlidna mor tillägnade mig för flera år sedan:
My legacy -

What will it be?

Flowers in spring,

The cuckoo in summer,

And the crimson maples

Of autumn…

(Ryōkan)

Mitt i alla omvälvande förändringar har jag åter igen fått känna den kraft som finns i vänliga ord, handlingar och tankar. Precis som Jani Kaaro i sin fina kolumn ”Koeta olla vähän kiltimpi” (’Försök vara lite snällare’) tror också jag att då vi människor har det bra är vi till naturen vänliga och snälla mot varandra. Allt som behövs för att 
få denna kärna att spira och blomstra är små gester av vänlighet. Vänligheten är en kraft som kan förändra livet, kanske det bästa, snabbaste, mest effektiva sättet att hjälpa någon. Det är något magiskt över vänligheten.Ahimsa är en yogaterm som ofta översätts med icke-våld, man ska undvika att skada någon. Om man följer principen om ahimsa leder det till att man avstår från ett fientligt förhållningssätt.Medan jag jobbat på med att bygga upp utställningen har mitt eget liv gått på toppvarv. Jag tillägnar min utställning alla er som har gett mig värme, närhet, mat, kaffe, vänliga ord, öron och tassar, jag är er evigt tacksam. Ni vet nog vilka ni är.