• Kira Leskinen: Antro, 2020
  • Kira Leskinen: Semri, 2020
  • Kira Leskinen: Meledo, 2020
  • Kira Leskinen: Meledo, Galleria Huuto
  • Kira Leskinen: Meledo, Galleria Huuto
  • Kira Leskinen: Meledo, Galleria Huuto

Kira Leskinen

Meledo

Huuto I 5.3.-28.3.2021

Kira Leskinen
Meledo
5.-28.3.2021

Min konstnärliga verksamhet består huvudsakligen av abstrakt skanografi, det vill säga bilder som skapats med hjälp av en skanner. Mina verktyg är olika flatbäddsskannrar och smarttelefonens skannerapplikation. I min arbetsprocess förenar jag skanningstekniken med pappersurklipp, tredimensionella papperscollage, ljus och rörelse. Papper använder jag som ett råmaterial för skisser, men verken får sin slutgiltiga form då ljus och rörelse skapar digital förvrängning under skanningen.

Det grannröda trycker sig tätt intill medan det gula är rofyllt och det svarta avlägset. Vissa saker, händelser och känslor undviker språkliga formuleringar och får istället visuell form: skarpa vinklar, digitalt brus och en rytm av svart och vitt. I bilderna söker jag det jag inte hittar ord för. Ofta handlar det om kroppsliga känsloupplevelser. Titlarna på mina verk väljer jag däremot intuitivt och på fonetisk grund – enligt hur verken känns på tungan.

Jag arbetar med upprepning, bearbetar relationen mellan element och skapar många bilder på en gång. De kommer ofta i grupper på tio till tjugo. I det här sammanhanget är skannern ett fördelaktigt hjälpmedel. Material går inte till spillo och på grund av den digitala bildbehandlingstekniken kan jag göra så många försök som jag vill. Jag kan fortsätta arbeta och prova mig fram. Det viktigaste är att inte vara försiktig.

I november 2019 var jag i Rom i Circolo Scandinavos residens. På en månad kom väldigt många bilder till. De hade fräscha färger och var kornigt svartvita. Ofta börjar mitt arbete löpa som friast när omgivningen och omständigheterna byts ut. Men också en nyans från husväggen på andra sidan gatan, ett särskilt grovt eller glansigt papper, ett tjockt filttyg eller vaxkritor som uppenbarar sig i skrivbordslådans röra kan ge den nödvändiga kreativa impulsen.

Vid sidan om skanografin har jag under de senaste två åren också börjat arbeta med träsnitt. Jag använder en teknik som innebär att träblocket förstörs. Formerna skärs ut och färglagren trycks ömsom tills tryckserien är klar och träblocket är förbrukat. I motsats till skanografin är det här en arbetsdryg och långsam teknik. Färglagren är tunna och slutresultatet tar form efter hand. Motiven lånar jag från mitt eget arbete – jag vill se hur en bild som skapats med skanner och grundar sig på digitala fel förvandlas när den blir träsnitt och återgår till pappersform. Jag är fascinerad av träsnittets seriella natur och hur unikt det enskilda trycket är. De ljusa, genomskinliga färglagren som är typiska för träsnittet har i sin tur börjat påverka mitt arbete med skannern.

Kira Leskinen (f. 1987) är en bildkonstnär från Helsingfors. Hennes konstnärliga arbete består främst av abstrakt skanografi, det vill säga bilder som skapats med hjälp av en skanner. Leskinen blev konstmagister från Aalto-universitetet år 2016. Hon har deltagit i flera grupputställningar och haft separatutställningar i Finland och utomlands. Meledo är hennes femte separatutställning.

Utställningen och konstnärens arbete stöds av Centret för konstfrämjande, Alfred Kordelins stiftelse och Konestiftelsen.

www.kiraleskinen.com

Kontaktuppgifter:
045 2664228
kira.leskinen(a)gmail.com