• Konsta Huusko, Flodområde, Galleria Huuto

Konsta Huusko

Flodområde

25.6.-18.7.2021

Konsta Huusko
Flodområde
25.6-18.7.2021

Konstnären är närvarande lör 3.7 kl. 12-17.

I mina verk behandlar jag landskap, till exempel genom att spjälka, slipa och måla. När jag låter målningsstycken och funna material kollidera uppstår abstrakta bilder.
Verken innehåller element som till exempel uppdämt vatten, ekonomiskogslandskap, byggnader, kärr och orörd natur. För mig är måleriet ett sätt att lagra den energi jag får av att resa och driva omkring. Jag är intresserad av de olika intryck en yta kan ge, slumpens inverkan och att leka med perspektiv. Jag kombinerar dessa intressen då jag avbildar fantasilandskap och icke-platser.

Verken har kommit till vid Kemi älv under åren 2020–2021. Livet vid älven gav mig upplevelsen att människan har total kontroll över naturen. Känslan av utanförskap som kommer därav är drivkraften för mitt konstnärliga arbete. År 1946 utbyggdes vattenkraften i Kemi älv. På samma gång försvann laxfiskbeståndet och den tillhörande urgamla kulturen.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande

Konsta Huusko (f. 1982) är en bildkonstnär som arbetar i Rovaniemi. Han utexaminerades från Aalto-universitetets utbildningsprogram i visuell kultur år 2010. ”Flodområde” är hans tredje separatutställning.

Konsta Huusko
konstahuusko.com
huuskonsta(a)gmail.com