• Kukka-Maria Rosenlund: SYLI
  • Kukka-Maria Rosenlund
  • Kukka-Maria Rosenlund
  • Kukka-Maria Rosenlud: Ponimeri, valokuva, kivitavarasavi, kivi, simpukka, kipsi, 2022

Kukka-Maria Rosenlund

Syli

Huuto IV 1.4.-24.4.2022

Kukka-Maria Rosenlund
Syli
1.-24.4.2022

I gårdagens brev skrev du att människans grundläggande synd är att inte kunna se sin medmänniska på riktigt, att anklagelser och ursäkter vore onödiga om alla bara kunde se, och att man då kunde vara öppen, ödmjuk och naiv. Så är det förstås. Det är väl just det som människan vill mest av allt, att på riktigt kunna se. – Och jag då? Hurudan tycker du att jag är? Fisk? Fågel? Vem vet vem jag är? Jag är inte enhetlig, jag skiftar, och egentligen är jag ingen alls. – Denna anonymitet söker jag också. Den är trots allt bortom allt det som är irrelevant. Men först måste jag utveckla min individualitet så mycket som möjligt; likt en flod som rinner ut i havet, måste också jag sprida ut min personlighet tills den blir opersonlighet.” – Eeva-Liisa Manner *

I utställningen Syli behandlar Kukka-Maria Rosenlund beröring med utgångspunkt i fysiska minnen, barndom och fantasi samt dödlighet och frihetslängtan. Rosenlund förenar fotografi och materialbaserat arbete i sin konst – den nya verkhelheten som visas i Galleria Huuto består av fotografier på keramik och textiler. Tanken om materiell fantasi ligger till grund för arbetet: liksom bilder, lyfter också känselsinnet fram fantasier från det omedvetna. I beröringen tar ett särskilt varande i stunden form. Å andra sidan gör det förflutna sig också påmint, och blir spår på en tidslinje av olika avstånd och generationers historia. Rosenlund skapar sina verk av byggnadsmaterial och material hon samlat i naturen. De keramiska verken är gjorda av stengods och gips som förenats med glansiga glasyrer, stenar, växter och snäckskal. Verkhelheten har kommit till i Finland och i Andalusien i Spanien under åren 2021–2022.

På finska betyder ordet ’syli’ (famn) att vara omgiven av något eller i någons armar. För mig är famnen en slags utgångspunkt. Famnen är inte bestående, den är en tillfällig och föränderlig plats. I famnen finns taktila fantasiskapelser och osynliga minnens beröring. Från det omedvetnas mörkaste skrymslen uppenbarar sig kanske frågor om hur livet börjar från en omfamning, och sedan bryter sig loss för att i något skede hitta tillbaka till en famn. Jag har övergått från fotografi till mer materialbaserat arbete, där arbetsprocessen blir en väsentlig del av verkens innehåll. Arbetet är långsamt och har många skeden, och där ingår den kroppslighet som finns i allt som görs för hand. Jag är intresserad av de okontrollerbara vändningar som materialen medför. Genom att förena fotografi och keramik kan jag behandla fysiska minnen och ytterst personliga ämnen.

Bildkonstnären Kukka-Maria Rosenlund (f. 1987 Tammerfors) arbetar med fotografi och skulptur. Hon förenar fotografi med materialbaserat arbete och skapar verk där hon behandlar minnets och identitetens skikt. Rosenlunds verk har visats i separat- och grupputställningar i Finland och utomlands, senast i Taidekeskus Mältinranta i Tammerfors (2022), Copenhagen Photo Festival i Köpenhamn (2021), Fotogalleri Hippolyte i Helsingfors (2020), Transeurope Photography i Aten (2019) och Finlands fotografiska museum i Helsingfors (2018). Rosenlund utexaminerades från avdelningen för fotokonst vid Aalto-universitetet 2020. Hon har också studerat fotokonst i Åbo Konstakademi 2010–2014 och i Antwerpen i Belgien (2013) samt filmkonst i Buenos Aires i Argentina (2018). Hennes verk finns bland annat i Finlands fotografiska museums, Tammerfors konstmuseums och Statens konstverkskommissions samlingar.

Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande har stött konstnärens arbete och utställningen.

* Kirjoittamisen aika, Eeva-Liisa Mannerin kirjeitä 1963–1969. Redigerad av Tuula Hökkä, 2006. s. 232

Kontaktuppgifter
kukka.rosenlund(a)gmail.com
Instagram (a)kukkamaria