• Laura Ukkonen: Huone. 2021. Hiili paperille. 150 x 200 cm
  • Laura Ukkonen: A forest behind the window
  • Laura Ukkonen: Everything is too far away
  • Laura Ukkonen: A sketch for a self-portrait, video still
  • Laura Ukkonen: Hope

Laura Ukkonen

Självporträtt

Huuto II 7.1.-30.1.2022

Laura Ukkonen
Självporträtt
7.1.-30.1.2022

Jag har gjort självporträtt. Jag har både beordrat och gett mig själv tillåtelse att betrakta och teckna mig själv: ansiktet, händerna, hudvecken, magen och fötterna. Först tecknade jag mest närbilder av mitt ansikte, men det tog inte länge förrän figurerna växte och blev hela kroppar. Min blick började också irra runt i rummen och bland växterna och vardagsföremålen. Verken har kommit till under de senaste åren, vid sidan av en begynnande utmattning samt försök och upphörande med smärtstillande och antidepressiva läkemedel. Människan jag sett i spegeln har ömsom varit främmande, ömsom mer bekant. Genom att teckna har jag försökt urskilja vem jag är just nu. Verken som uppstått är kol- och blyertsteckningar samt träsnitt.

Jag har tecknat självporträtt sedan tonåren, förmodligen eftersom det är ett sätt att ständigt återupptäcka min identitet. Jag arbetar gärna ensam, så det lättast att själv vara modell. Intresset för ljuset och skuggorna på min egen kropp är samtidigt en nyfikenhet på mänskligheten i allmänhet; det som finns i alla, inte bara i mig. Uppslaget till utställningen fick jag i samband med mitt slutarbete i bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet (2019), då jag kopierade ungdomars porträtt och självporträtt. Deras konstfärdiga och allvarliga blyertsteckningar var berörande, och upplevelsen ledde till att jag med oregelbunden regelbundenhet började teckna självporträtt.

Laura Ukkonen (f. 1977) är en bildkonstnär från Helsingfors. Hon är KoM i bildkonst (2012) och bildkonstpedagogik (2019) från Aalto-universitetet och HuK i konsthistoria från Turun yliopisto (2009). Hon tecknar och skriver samt gör träsnitt och videoverk. I sina verk behandla Ukkonen bland annat kvinnlighet och ensamhet. Hon är fascinerad av olika tiders självporträtt, interiörer och vardagsbilder, för dessa ämnen har kvinnliga konstnärer haft tillgång till i flera århundraden. Ukkonens verk har tidigare visats i Galleri Oksasenkatu 11, Galleria Huuto och Konestiftelsens café Puhuri i Helsingfors. Publicerade texter finns i Taidejemmoja (2019) och Saari näkyvissä! Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi 10 vuotta (2018).

Tack till Centret för konstfrämjande för stödet till utställningen och arbetet.

Kontaktuppgifter
ukkonen.laura(a)gmail.com
www.lauraukkonen.blogspot.com