• Lauri Mäkimurto, yksityiskohta teoksesta Taiteilija, 2022, akryyli kankaalle
  • Lauri Mäkimurto: Liskonpoika, 2022
  • Lauri Mäkimurto: Mench Health (fear of the KOKOOM), 2022
  • Lauri Mäkimurto: Taiteilija, 2021
  • Lauri Mäkimurto: Tupakoitsija, 2022

Lauri Mäkimurto

Higher Taste: Karma Free Paintings

Huuto I 11.11.-4.12.2022

Lauri Mäkimurto
Higher Taste: Karma Free Paintings
11.11.-4.12.2022

Utgångspunkterna för mina målningar är ett ganska slumpmässigt urval av bilder. Jag hittar dem i tidskrifter, serietidningar, bland egna fotografier och diabilder. En del av verken på utställningen grundar sig på en diaserie med undervisningsmaterial. I diabilderna presenteras förutsättningarna för ett gott liv: till exempel alkoholens och tobakens skadliga inverkan, hur sjukvården är uppbyggd, välbefinnande på arbetsplatsen eller miljöskydd. Bilderna gestaltar en uppfattning om medborgarens ställning och ansvar. Målningsprocessen förvandlar bekanta, vanliga saker och för dem in i nya kontexter samt avslöjar samtidigt det omedvetna. Det som uppstår är ett slags självironiskt självporträtt.

I min konstnärliga verksamhet ingår måleri och serieteckning. Min konst är självbiografisk, berättande, humoristisk och expressiv.

Tack till Suomen Kulttuurirahasto för stödet till det konstnärliga arbetet.