• Björnhonans kultur, Leena Pukki 2022

Leena Pukki

Björnhonans kultur

Huuto IV 24.6.-17.7.2022

Leena Pukki
Björnhonans kultur
24.6.-17.7.2022

Björnhonans kultur är en fiktiv museiavdelning som presenterar ett bronstida folk och dess kultur. Folkets samhällsordning var matriarkal, animistisk och liksom direkt demokrati horisontellt organiserad.

Installationen innehåller olika slags material som till exempel fiktiva arkeologiska fynd, rekonstruerade rituella föremål och bilder av klippmålningar. Via dem gestaltas en bild av kulturens samhällsordning, trosuppfattningar och ritualer. Föremålens fyndplats är i Hiitola kommun, som nuförtiden hör till Ryssland.

Björnhonans kultur är en utopi som förlagts i historien. Det finns sparsamt med information om bronsåldern i Finland, och det finns inte heller många föremål kvar från den tiden. Redan på stenålder fanns det skillnader mellan samhällsmedlemmarnas sociala position, men samhällsskikten lär huvudsakligen ha uppstått under bronsåldern då många samhällen blev hövdingadömen. Det har funnits betydande skillnader mellan olika samhällen och områden beträffande livsstil, organisering och hierarki.

Björnhonans kultur är ett undantag i den förmodade historiska utvecklingen och en tidsresa till tiden innan den patriarkala kristendomen, det dualistiska och hierarkiska tänkandet, kartorna och de våldsamma manliga ledarna.

Gjutningen av bronsskulpturerna i utställningen utfördes av Suvi Forssén.

Tack
Finska Kulturfonden
Oskar Öflunds Stiftelse
Suvi Forssén
Raimo Jaatinen
Olli Hopia
Hannakaisa Oksanen

Kontaktuppgifter
leena.pukki(a)gmail.com
www.leenapukki.com
Instagram: leenapukki