• Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas
 • Tuuli Luukas

Tuuli Luukas

Livet i morgonrock

Viiskulma 30.3.-10.4. 2005

Gardenian, mandeln
frotté
frotté!

Knoppar
frotté

komma fram – dyka upp
Knoppande knoppen

Skrovlig
Poesi
Ljusforskning

sträcka på sig, öppna sig

– Rumslig kommunikation, installation –

Tack:
Statens Bildkonstkommission

Tuuli Luukas
gsm +358-50-4688723