• Nimetön, 2016, akryyli kankaalle, 50 x 60,5 cm
  • Nimetön, 2016, akryyli kankaalle, 25 x 31,5 cm
  • Nimetön, 2016, akryyli kovalevylle, 70 x 50 cm
  • Nimetön, 2016, akryyli kankaalle, 25 x 31,6 cm
  • Nimetön, 2016, akryyli mdf-levylle, 50 x 33,2 cm
  • Nimetön, 2016, akryyli mdf-levylle, 114 x 96cm

Antti Ruuhela

Målningar

Uudenmaankatu 19.10.-6.11.2016

Antti Ruuhela
Målningar
Galleria Huuto Nylandsgatan
19.10. – 6.11.2016

Långsamma processer – om Antti Ruuhelas konst

Antti Ruuhelas utställning vid Galleria Huuto på Nylandsgatan har ett mycket enkelt och träffande namn: målningar. Ruuhela är en konstnär vars konstverk hänger samman med konstartens historia, nutid, dess seder och bruk. Målningarna föds under arbetets gång. Med detta i minne säger det sig självt att Ruuhela inte har någon färdig redan planerad helhet som han sedan förverkligar, utan han målar tills konstverken är klara. Han är en materialist med många lager som från sitt material lockar fram varelser som inte existerade tidigare och som vi kallar målningar. För att låna den franska filosofen Maurice Merleau-Pontys uttryck lyfter konstnären fram nya betydelser samtidigt som han ger uttryck för dem.

Konstnären belyser sitt sätt att arbeta: ”Även om slutresultatet är relativt enkelt har jag hållit på med att måla alla de där målningarna rätt länge, vissa av dem nästan tio år. Jag använder mig inte av några mallbilder och jag tecknar inte heller av några bilder, med videokanon eller andra redskap. På så sätt har jag säkert utvecklat ett eget formspråk. Ganska ekologiska målningar alltså.” Utgående från detta är det klart att Ruuhelas konst är handens verk som vuxit fram med vördnad. Konstverket har vandrat sida vid sida med konstnären och blir klart då den rätta stunden kommit.

Som Ruuhela påpekar är det möjligt att skapa helt andra saker då man arbetar långsamt än då man arbetar i ett snabbt tempo. Åskådaren sensibiliseras inför konstnärens verk eftersom det är möjligt att skapa tidsmässiga förtätningar genom att arbeta långvarigt, invecklat, målmedvetet men icke målinriktat. Då vi står vid målningarna befinner vi oss samtidigt här och någon annanstans, för Ruuhelas konstverk är till karaktären tid som komprimerats. Vi ser främst det senaste yttre lagret men vi förnimmer de andra lagrens närvaro. Ruuhelas målningar är filosofiska i det att de är fysiska kroppar, precis som sin mänskliga kollega, och att de innehåller rikligt med tankar. Allt detta kräver tid och sinnets närvaro av åskådarna, precis som då man talar i filosofiska eller allmänt reflekterande termer. Den som inte bryr sig om att betrakta kommer inte heller att se något.

Ett kontinuerligt ihållande arbetssätt är den väg Ruuhela valt. Han umgås med sina konstverk, tiden går och allt emellanåt blir en målning klar. Tecknandet representerar åter ett snabbare tempo, ett sätt att utöva det konstnärliga och allmänt visuella tänkandet. Då jag betraktar Ruuhelas konstverk känner jag frid och ro, de förefaller vara en del av skapelsen, av naturen, även om de skapats av någon. Karakteristiskt för bägge är en naturlig otvungenhet och frid, meningen utkristalliserad. Varelserna i Ruuhelas målningar känns som gamla bekanta då jag möter dem, trots att de är något jag aldrig kunnat föreställa mig.

I Antti Ruuhelas konst betyder det visuella allt. Vi befinner oss i det visuella tänkandets och uttryckets egentliga kärna, för sist och slutligen handlar det om slutresultatet. I hans bilder hör vi hans språk, målningarna får ett namn först då de är färdiga, då man ser hur de ser ut. Vi befinner oss samtidigt i närheten av både den praktiska och den teoretiska filosofin. I det praktiska arbetet föds många tankar, men samtidigt kommentarer kring den allmänna teorin om målarkonstens natur och väsen. Med andra ord uppstår teorier ur praktiken. Ruuhela frammanar både abstrakta former och tidigare okända varelser från jordens osynliga innandöme, han skänker dem synlighet och därmed också existens. På så sätt berättar han för oss hur världen är mer underbar och full av möjligheter, långt mer än vi någonsin föreställt oss.

Antti Ruuhela (1980) utexaminerades till konstmagister från Bildkonstakademin. Före det hade han studerat vid målerilinjen vid Oriveden opisto. Ruuhelas konstverk finns i åtskilliga finländska och utländska musei- och privatsamlingar. Han är medlem i andelslaget Forum Box. Konstnären har hållit flera separatutställningar och deltagit i grupputställningar från och med år 2003.

Juha-Heikki Tihinen, FD