• Vesa Hjort
  • Vesa Hjort
  • Vesa Hjort
  • Vesa Hjort
  • Vesa Hjort
  • Vesa Hjort
  • Vesa Hjort

Vesa Hjort

MÅLNINGAR

Uudenmaankatu 31.10.-11.11.2007

Vesa Hjort
Målningar
Galleria Huuto Nylandsgatan
31.10.–11.11.2007

Från ballongpalmens plastiga kemikaliska lätthet till domedagsstämningen vid en kärnexplosion. Från rimlighet till orimlighet. Tillfälliga internetfotografier förvrids i den expressivt färgade målningsprocessen och omvandlas till feststämningens mentala landskap.

Förblir jag trogen de fotografier som jag har hittat och som har intresserat mig, eller transponerar jag dem i andra tongångar? Låter jag flödet av målarfärg ta över, eller håller jag stramt i tyglarna? Rimlighet och orimlighet.

I uthängningen har jag varit intresserad av att kombinera och dra paralleller mellan målningar som till sitt innehåll skiljer sig från varandra. Enskilda målningar tar ställning till varandra och riktar in sina världar på kollisionskurs. Det innehåll jag eftersträvar i utställningen ligger i gränsområdet mellan de olika målningarna. Helheten är mer än de enskilda målningarna var och en för sig.