• Kaisa Eriksson
  • Lehtipeitto
  • Metsän siimes
  • Puuvanhus
  • Tulkoon valo

Kaisa Eriksson (os. Kontio)

MÄNNISKANS TRÄDGÅRD

Uudenmaankatu 16.11.-4.12.2011

Kaisa Eriksson (os. Kontio)
Människans trädgård
16.11. – 4.12.2011
Galleria Huuto Nylandsgatan

I vårt försök att förstå världen och oss själva har vi kommit att organisera, kategorisera och namnge allt som omger oss. Jag är speciellt intresserad av denna strävan med avseende på människans förhållande till naturen.

Att teckna är för mig ett snabbt och enkelt sätt att få ett grepp om ämnet. I de flesta verk jag ställer ut har jag utgått från en snabb kolskiss som jag sedan scannat och bearbetat vidare i digital form.
Teckningarna har blivit pigmenttryck och jag har ofta inkluderat fotografier. Då jag reflekterat kring indelningen i tecknat och digitalt material har jag också grubblat över den konstgjorda gränslinjen mellan människa och natur.

Serien Människans skugga (Ihmisen varjo) utgår från gamla siluettbilder ur vilka jag plockat ut det som anknyter till människans förhållande till naturen. Till materialet har jag lagt till bilder från läroböcker i
anatomi och av urklippen i papper har jag gjort nya versioner.

Kaisa Eriksson (f. Kontio) utdimitterades från Bildkonstakademins avdelning för konstgrafik 2009 och från Konstindustriella högskolan år 2007. Hon arbetar med teckningar, collage och installationer. Eriksson bor i Ingå skärgård och det var efter att hon flyttat ut till skärgården som naturen sökte sig in i hennes konstverk. Nästan något av en kliché? Människans skugga är Erikssons tredje privatutställning i Helsingfors.

Centralkommissionen för konst och Nylands konstkommission har vänligen beviljat utställningen understöd.

Kontaktinformation: erikssonkaisa (at) gmail.com