• Rosselló Ramón Margarita, Blending, 2022

Margarita Rosselló Ramón

Colourboratory vol. V

Huuto I 14.10.-6.11.2022

Margarita Rosselló Ramón
Colourboratory vol. V
14.10.-6.11.2022

Utställningen Colourboratory Vol.V består av små studier om trygghetens färger. Helheten är gjord från ett samhällsvetenskapligt forskningsperspektiv. Färger är en organisk del av hur människan agerar och skapar betydelser, och att använda dem är inte en oskyldig handling. Ofta är färgerna så självklara att man inte ens märker dem. Bruket av färg har ändå sociala och politiska följder som inte uppmärksammas om färgerna avfärdas med en axelryckning. Utställningens studier fokuserar på poliser, beväpnade styrkor, flaggor och vardagliga säkerhetssituationer. De synliggör sambandet mellan säkerhet och hotfullhet. Flaggorna som har att göra med kriget i Ukraina, ramarna som läggs till profilbilder i sociala medier, uniformernas kamouflagefärger och truppernas armbindlar är typexempel på hur färgerna har en betydelse både i krig och i internationell politik. En del känner sig tryggare av polisens ökade synlighet, medan andra kan bli provocerade av polisens visuellt överdimensionerade närvaro.

Utställningen är den femte delen i en serie av utställningar som undersöker denna tematik. Utställningarna grundar sig på forskning som utförts av en internationell forskningsgrupp vid Tammerfors universitet, under ledning av Juha A. Vuori som är professor i internationell politik. Samarbetet överskrider således gränsen mellan konst och vetenskap. Utställningen och det konstnärliga arbetet har fått stöd av Konestiftelsen och Turun yliopisto.

Margarita Rosselló Ramón (f. 1982) är konstmagister från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Tidigare har hon studerat textildesign. Hon använder ofta textila hantverkstekniker och textiler som material i sina verk, och skapar på det sättet perspektiv som i sig förenar mjukt och hårt. Ibland uppstår också motstridigheter. Återanvända material och ready-made vittnar om sin egen historia, och smälter samman med verkens tematik.

www.margaritarossello.com
margarita.rossello(a)gmail.com