• Marikka Kiirikoff, Soul Camp
  • Marikka Kiirikoff: Hämärän niityn hermosto, yksityiskohta
  • Marikka Kiirikoff, 2020, Rajatila, Borderline, sekatekniikka kankaalle
  • Marikka Kiirikoff, Inkacare , 2020, 142x106
  • Marikka Kiirikoff, 2020, Kyyhkyseni, sekatekniikka kankaalle, 135x120
  • Marikka Kiirikoff 2020, Earth, wind, water, fire, sekatekniikka kankaalle, 108x155

Marikka Kiirikoff

Soul Camp

Huuto I 8.1.-31.1.2021

Marikka Kiirikoff
Soul Camp
8 – 31.1.2021

Kompletterande text till utställningen

År 1909 definierades ordet camp (attityden) första gången i ett uppslagsverk: ”briljerande, överdrivet, teatraliskt och feminint beteende av en man”. För mig representerar camp gränsen mellan god och dålig smak, karnevalism, melodrama, posering, pantomim, glamrockens könsöverskridning, japanskt gatumode, Elton John, Svansjön, manierism och att visa det förflutnas kulturella företeelser i ett nytt ljus.

Soul Camp (som utställning) hänvisar både till ett läger utanför den permanenta bebyggelsen och till den attityd jag använder för att presentera innehållet i mina målningar. Soul Camp är en attityd som förvandlar den dystopiska framtiden till en utopi. Den hjälper mig att klara av situationen som uppstår då tankarnas struktur löses upp. Den är överdriven i alla regnbågens färger, en nattsvart sorg, dramatiserande, barnslig, drömsk, euforisk, en självironi och humor som tar sig själv på allvar. Om jag går på främmande stigar så gör jag det medvetet.

Tiden vi lever i kräver att vi omdefinierar vårt förhållande till upplevelser och materia. Vi har fäst oss vid dessa två och den monetära ekonomi som hör därtill, och det har fört oss rakt in i en ekokatastrof med oförutsägbara naturfenomen. Vårt tänkande utmanas och förändras av tvånget till förändring. En människa med ett kompromisslöst sinne har svårt att motivera sina handlingar i en kultur som slösar med resurser. I egenskap av uråldrig handling, ritual från den gamla världen, kan måleriet ändå motivera sitt berättigande. Det slår hål i verklighetens gränser. I målningsprocessen finner den inre andliga spänningen en materiell form. I en värld som svälter i all sin materialism, är målningen själens och materians dans.

Soul Camp -helheten som visas i Galleria Huuto är en installation av självständiga målningar, en lägerlik global by, en väntelista för drömmar och förändring. Målningarna, som placerats i ställningar av trä med naturlig form, har formen av hus, hänvisar till boende och avbildar ett enkelt och bestående liv. Ändå brinner huset redan och allting är i förändring.

Epilog

Vi tar med oss det vi har kvar. När vi träffas på den överenskomna platsen märker vi att vi blivit härdade och tålmodiga som vilddjur. Allt vi behöver finns i lägret och där kan vi vänta. Invid lägerelden kommer vi överens om hur vi använder oss av den helande energi som likt ett färggrant nervsystem sammanflätar allting. Vissa ser den helande processen som ett digitalt nätverk, men i mina drömmar är energin levande och personlig.
Händer det här? Är jag delaktig? Är du? Kanske möts vi vid lägerelden, långt borta eller nära, här men ändå någon annanstans, om du och jag börjar om på nytt. Alla misstag finns i det förflutna, men där finns också alla svar.

Utställningen har fått stöd från Centret för konstfrämjande.

marikka.kiirikoff(a)gmail.com
www.marikkakiirikoff.fi

På grund av coronasituationen begränsar vi besökarantalet till max 10 besökare åt gången. Vi rekommenderar starkt att ni använder ansiktsmask under besöket och håller ett säkerhetsavstånd till andra besökare och vår personal.
Ni är varmt välkomna att bekanta er tryggt med utställningarna!