• Marikka Korhonen
  • Akryyli kankaalle, 48x55 ja 81x52, 2004
  • Akryyli kankaalle, 46x47, 2004

Marikka Korhonen

Marikka Korhonen

Viiskulma 3.11.-14.11.2004

Jag målar psykologiska porträtt där gestalterna förmedlar känslolägen. ”Innehållet” kan vara melankoli, offervillighet, dekadens eller rätt så svart humor… allt tudelat och kontroversiellt tjänar min målarestetik. Jag behöver en speciell stämning i mina målningar; flytande, mångtydig, romantisk, aningen sjuk. Skönheten är ofta sorglig och alltid förgänglig. Temat är skiktstruktur, såväl vad innehåll som material beträffar. Jag målar med ett flertal tunna skikt av akrylfärg. I skikten finns tid och olika skeden. Tiden i mina målningar är i sig obestämd och jag vill inte binda dem till nuet. Min historicism, (som tar sig uttryck i spel med roller och kostymer) är ett stämningsstrick och ett budskap om tidlöshet. Tydligt är dock att mina gestalter bär på skavanker förorsakade av den nya tiden och den ”civiliserade världens” roller och hierarkier.