• Marja Saleva: Surprise Paradise Disco With King Size Flowers And A Black Swan
  • Marja Saleva: Surprise Paradise Disco With King Size Flowers And A Black Swan
  • Marja Saleva: Surprise Paradise Disco With King Size Flowers And A Black Swan
  • Marja Saleva: Surprise Paradise Disco With King Size Flowers And A Black Swan

Marja Saleva
Surprise Paradise Disco With King Size Flowers And A Black Swan
5.–28.2.2021

först försvinner bildens bakgrund, sedan färgerna och till sist ljuset
en svart skugga ställer sig mitt i det vita
viftar med händer och fötter

väntan är här, den är skriven i luften

Mot alla förväntningar stelnar scenen på sin plats
Jag försöker få bilden att röra sig men händelsernas tyngd är övermäktig,
deras logik osynlig och undflyende

det här är en illusion, ett inlärt skådespel där normer och ideal spelar
huvudrollen och jag är utomstående, en fånge i den här teatern,
kedjad till manuset, jag fäster en glänsande bild på väggen och vet inte om
något annat, tror det här är verklighet

Surprise Paradise Disco with King Size Flowers And A Black Swan är en installation som behandlar den romantiska kärleken och de förväntningar, besvikelser och det utanförskap som den samhälleliga fixeringen vid parförhållanden medför. Verket är en misslyckad parningsrit, en stelnad scen och en silhuett av ett manus som inte motsvarade förväntningarna.

Utställningen består av fotografier som skrivits ut på olika material och klippts i olika former, en uppblåsbar badleksak, en discoboll och färgat ljus. Plastleksaken hänvisar till föreställningen om den svarta svanen: en överraskande och ytterst osannolik händelse som har en enorm inverkan. Tillsammans skapar bilderna, föremålen och ljuset ett tredimensionellt collage som betraktaren kan stiga in i.

Fotografiet visas i egenskap av hänvisning. Det har reducerats till en svart gestalt, slutna färgytor, former som klippts ut från sin bakgrund. Dess utseende liknar ett tidigt, enkelt sätt att skapa bilder – en skuggbild, silhuett. Det går att känna igen gestalten eller gesten i den förenklade bilden, även om bilden endast består av det som varit i mörker. Fantasi och verklighet blandas.

Skuggbilden ingår i en antik myt och kärleksberättelse. Krukmakaren Butades dotter tecknade konturerna av sin älskades ansikte på väggen för att bevara bilden av mannen som skulle resa bort. Det jag tecknar är bara fantasi. Vad är det jag försöker bevara, vems skugga tecknar jag?

Marja Saleva har utexaminerats från Åbo konstakademi år 2013. År 2001 blev hon poltitices magister från Åbo universitet. Utgångspunkten för hennes verk är ofta dokumentära fotografier som hon bearbetar digitalt på olika sätt.

Utställningen och konstnärens arbete stöds av Finska kulturfonden och Centret för konstfrämjande.

Ytterligare uppgifter:
Marja Saleva
040 8320702
marja.saleva(a)gmail.com
www.marjasaleva.com