• Marjo Hallila, Galleria Huuto
  • Marjo Hallila - Notes of Emotions II, 300 cm x 90 cm, Akryyli kankaalle, 2016, Kuva: Paulina Mirowska
  • Marjo Hallila - Notes of Emotions VII, 2017, 315 cm x 90 cm Akryyli kankaalle, Kuva: Paulina Mirowska
  • Marjo Hallila - Notes of Emotions III, 2016, 308 cm x 90 cm, Akryyli kankaalle, Kuva: Paulina Mirowska

Marjo Hallila

Space and Emotions

Huuto III 23.7.-15.8.2021

Marjo Hallila
Space and Emotions
23.7.-15.8.2021

Konstnären är anträffbar 14.–15.8.2021 kl. 12–17.

Space and Emotions är en helhet som består av abstrakta målningar. Målningarna har uppstått i växelverkan mellan tid och rum samt känslor och intryck.

Platser där vi lever, platser vi passerar och platser vi återvänder till. De sätter spår i oss och har en inverkan på hur vi lever och existerar. Intrycken vi får av platser fastnar som minnen, känslor och förnimmelser i våra kroppar och sinnen. Mina målningar baserar sig på dessa intryck, upplevelser och känslor. Verken formas och rör sig i tid och plats. De är ett slags efterbilder, minnen av ögonblick som inte längre finns.

Under målningsprocessen undersöker och testar jag förhållandena mellan det abstrakta måleriet, känslorna och sinnesförnimmelserna. Jag utvecklar den växelverkan som finns mellan förnimmelser, färger, ytor, former och rum förknippade med tid och plats, och skapar ett uttryck utifrån den. Mitt mål är att med minimala element skapa emotionellt berörande verk.

När jag arbetar litar jag på intuitionen. Jag är alltid ärlig, nyfiken, öppen och uppriktig då jag möter ett blivande verk. Den väsentliga frågan som ligger till grund för min målningsprocess är relationen mellan iakttagelser, upplevelser, känslor och förnimmelser: vad ser man när man betraktar någonting, och vad känner man när man ser någonting?

Mitt arbete stöds av Centret för konstfrämjande.

MARJO HALLILA har avlagt konstmagisterexamina i Warszawas bildkonstakademi år 2017 och i Konstindustriella högskolan år 2005. Numera bor och arbetar hon i Sörkänmäki i Mellersta Finland. Hallila är specialiserad på experimentell samtida grafik och abstrakt måleri. Dessutom ägnar hon sig åt fotografi och sin hemliga förälskelse, affischkonst. Centralt i arbetet är det mångdisciplinära, experimentella och konceptuella. Hallila har varit verksam som fri konstnär sedan år 2017. Hennes verk finns i både inhemska och utländska samlingar.

sähköposti: m.hallila(a)gmail.com
kotisivut: marjohallila.com
instagram: @marjohallila