• Claudia Valdés Salmerón

Claudia Valdés Salmerón

Mayan språk… min reflexion.

27.7-7.8.2005

Claudia Valdés
Mayan språk… min reflexion
Galleria Huuto Nylandsgatan
27.7.–7.8.2005

Kulturernas fusion har givit sprituell rikedomen i denna tids Meksiko. Men alla är inte längre så uppenbara i deras symboliska påtaglighet. Claudia Valdes, som bor i Finland, har fåt hennes inspiration från teemorna i den meksikanska mestizo kultturen till hennes utställning. Utställningen består av en installation och konstverk gjorda med 10 olika slags grafiska tekniker.

”Principala delen av mina verk har jag fått inspiration från maya filosofin, vilket har varit en källa av motiv åt mig. Den oavbrutna användningen av maya glyf, i denna utställning, reflekterar min förhållande till kulturen.
De senaste sex åren, vilkka jag har bott i Finland, har jag forskat mina egna kultturella rötter likasom bekantat mig med andra kultturer. På detta sät har jag berikat mina skapngings instrument. Jag har hittat flera likheter i ursprungs kulturernas filosofier baserade i naturet. Min vision har utvidgat sig och mina egna motiv har blivit starckare baserade på dessa likheter.

Jag vill göra konsten en instrument, med vars hjälp en kan se naturen som gudomlig livs källa, existensens ursprung och reflexion, och vilket försöker berätta åt åskådaren om det att naturen är en del av oss.
Med detta i min sinne har jag producerat poetiska bilder så att åskådaren skall närma tanken, vilket från min perspektiv baseras på människa-natur-andlig förhållande. Med hjälp av installationen försöker jag grunda en esteetisk erfarenhet, vilket öppnar vårt känslighet och får oss att tänka på naturens gudomliga varelse och på samma gång respektera de forna filosofiska tankarna.”

claudia.valdes(at)kiasma.fi
Tel. 050-3389467