• Mikko Kuorinki
  • Mikko Kuorinki
  • Mikko Kuorinki
  • Mikko Kuorinki
  • Mikko Kuorinki
  • Mikko Kuorinki

MIKKO KUORINKI

Viiskulma 10.12.-21.12.2008

I don’t feel that it is necessary to know exactly what I am.

The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning. *

I utställningen på Galleria Huuto ställer jag ut fotografier, föremål och en video som alla har kommit till under år 2008. Utställningens kärna är det spänningsfält som bildas av behovet av att säga något och oförmågan att uttrycka sig.

Vi sträcker oss utanför oss själva och uttrycker våra erfarenheter av att finnas till med språkets hjälp. Ofta blir ändå orden ihåliga och frustrerande otillräckliga verktyg. Som Godard säger, ”orden säger inte vad jag säger”. Fotografierna, orden och föremålen pekar mot innebörder och kämpar samtidigt emot dem. I arbetet med verken har jag utöver språket också intresserat mig för förändringen som tema. Jag är fascinerad av vilka olika former strävandet efter förändring får och av människors försök att anpassa sig till förändring. Att vara stum, att överge (språket) och att vara hemlös är återkommande teman i mina arbeten, och de syns också i utställningen på Galleria Huuto.

Medan jag övervakar utställningen arbetar jag samtidigt på en stor väggtext. Texten skrivs med 20 centimeter höga bokstäver och består delvis av egna formuleringar och delvis av citat ur en stor mängd källor. Väggtexten byts ut minst en gång per dag, men troligen oftare. Jag vill lägga fram tankar som lyfts ur sin kontext, med svarta bokstäver mot galleriets vita vägg.

Utställningen på Galleria Huuto är Mikko Kuorinkis (f.1977) tredje privatutställning.

Kuorinki är född i Rovaniemi och numera bosatt i Helsingfors. Han har studerat vid Åbo Konstakademi och vid Konstindustriella högskolan, där han tog magisterexamen i konst år 2008.

Pressbilder: www.kuorinki.com/huuto.html

Tilläggsinformation: tfn 050-3529643 / mikko(at)kuorinki.com / www.kuorinki.com

* Truth, Power, Self: An Interview with Michel Foucault. I: Martin, L.H. et al (1988) Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault.