• Milla-Kariina Oja, installaatiokuva, Galleria Huuto
  • Milla-Kariina Oja, installaatiokuva, Galleria Huuto
  • Milla-Kariina Oja, installaatiokuva, Galleria Huuto
  • Milla-Kariina Oja: Han sade att vi hade träffats i rymden och föreslog en gemensam resa tillbaka
  • Milla-Kariina Oja: Han sade att vi hade träffats i rymden och föreslog en gemensam resa tillbaka
  • Milla-Kariina Oja: Han sade att vi hade träffats i rymden och föreslog en gemensam resa tillbaka

Han sade att vi hade träffats i rymden och föreslog en gemensam resa tillbaka
Milla-Kariina Oja
7.2.-1.3.2020

Milla-Kariina Ojas utställning, Han sade att vi hade träffats i rymden och föreslog en gemensam resa tillbaka, är en tvåkanalig rumslig videoinstallation. Ett centralt element är den man och kvinna som verkar vara placerade mitt i verkets mångdimensionella värld.

Konstnären har vänt kameran mot sig själv. Hon har konstruerat filmen intuitivt, lämnat gott om rum för tillfälligheter och misstag. Tillvaron i världen visar sig vara på gränsen till absurd. Skillnaden mellan det verkliga och koreograferade eller det naturliga och onaturliga är inte alltid tydlig. Verket grundar sig på en vilja att förstå olikheterna mellan våra iakttagelseförmågor, upplevelsevärldar och verklighetsuppfattningar. Vad händer med våra världar då vi möts?

Naturen har en betydelsefull roll. Den sätter gränserna för oss och möjliggör samtidigt vår tillvaro – hur vi kan vara som natur i naturen. En oundviklig följd av människans sköra men ändå dominerande tillvaro är att miljön påverkas.

Verket har gjorts i samarbete med filmfotografen Mika Mattila, och har huvudsakligen filmats i de norska fjällen. Mattila figurerar också själv i verket. Pertti Venetjoki har skapat verkets ljudvärld.

Projektet stöds av AVEK och Centret för konstfrämjande.

Milla-Kariina Oja (f.1976 Uleåborg) bor och arbetar för tillfället i Helsingfors. Oja utexaminerades från institutionen för konst vid Manchester Metropolitan University år 1999. Hon fortsatte sina studier till år 2002 på konstfakultetens doktorsprogram vid universitet i Barcelona. I sju år bodde och arbetade hon i Barcelona, varefter hon flyttade till Peking år 2006.

Milla-Kariina Oja arbetar på gränsen mellan fotografi och rörlig bild. Hennes senaste verk har varit mångkanaliga videoinstallationer som ofta haft performativa drag. Oja har visat verk i gallerier, konstmuseer och -centrum runtom i Europa och Kina. Hon har bland annat haft en separatutställning i Kinas främsta centrum för foto- och videokonst, The Three Shadows Photography Art Center i Peking. Hennes föregående separatutställning Parallel Interiors visades i Jiali Gallery i Peking, Fotocentrum Peri i Åbo och Fotogalleri Hippolyte i Helsingfors (2015). Oja deltog i Åbobiennalen 2015 som ordnades i Aboa Vetus & Ars Nova.

www.millakariinaoja.com
millakariina(a)gmail.com
+358415508976