• Laura Mela
  • Laura Mela
  • Laura Mela
  • Laura Mela
  • Laura Mela

Laura Mela

Minnesutställning, Stilla liv

Viiskulma 11.3.-27.3.2011

Laura Mela 1964 – 2009
Minnesutställning, Stilla liv

Oljemålningar

Utställningens namn hänvisar till den relativa enkelhet som dessa stilleben representerar.
Namnet kan också hänvisa exempelvis till ett liv begränsat av sjukdom, där betydelsen av de
små detaljerna förstärks. Ju färre element en målning – eller ett liv – består av, desto större betydelse får de små nyanserna.

Laura Mela, mars 2009