• Shoji Kato
  • Shoji Kato
  • Shoji Kato
  • Shoji Kato

SHOJI KATO

MY MARKS: FIRST MOVEMENT, ECHOES

Uudenmaankatu 18.2.-8.3.2009

Shoji Kato
My Marks: First Movement, Echoes
18.2. – 8.3.2009
Galleria Huuto Uudenmaankatu

’How do you make your marks?’ (Miten merkinnät muodostuvat?)

Tämä kysymys on peräisin edellisestä näyttelystäni nimeltä ”My Marks: Prelude” (”Minun merkintäni: Preludi”) (1). Asetin näytteille galleriatilaan muun muassa valokuvia vankisellien ja putkan seiniin tehdyistä tosielämän kollektiivisista raapustuksista, abstrakteja maalauksia ja seinäpiirustuksia. Tuo äänetön viestintä liitti kuvatut tilanteet toisiinsa. ”My marks” on teema, eräänlainen rihma, jonka avulla olen pystynyt yhdistelemään elämän eri osia ja pohtimaan ’itseyden’ olemusta.

Olen kiinnostunut yksilöllisyyden ja ympäristön välisestä suhteesta, ja minua on innoittanut se, kuinka psykologiset ja aineelliset piirit vaikuttavat toisiinsa ja muokkaavat toisiaan.

Näyttelysarjan toisessa osassa keskityn symbolien, paikkojen ja elämän välisiin suhteisiin. Haluan yhdistellä erilaisia tapoja kuvata asioita sekä niiden tunnistamista tietyissä paikoissa elämän aktiviteettien luomien piirien suhteen.

Kuinka nuo suhteet sitten muodostavat visuaalisia representaatioita, kieltä ja rakenteita?

Olen pohtinut samoja asioita aiemminkin (2), mutta tällä kertaa teema laajentuu uudeksi käsitteeksi, ’paikkuudeksi’ (3), jota tässä näyttelyssä tutkin kahdella eri lähestymistavalla. Olennainen osa näyttelyä on ’kaiku’metafora installaatiossa ja maalauksissa.

Installaationi aiheeksi valitsin erään Suomen tärkeimmistä ja symbolisimmista kaduista. Noiden viiden ja puolen kilometrin varrella on lukuisia tärkeitä rakennuksia (kuten eduskuntatalo), kauppoja sekä toimistoja symboleineen ja yrityslogoineen. Symboleita on kaikkialla, mutta niiden ja niiden sijaintipaikkojen yksilöllisyyden yhdistelmä vaikuttaa kertovan enemmän kuin symboli ja sen funktio.

Kuinka nämä kuvat muodostuvat? Mitä niiden välityksellä viestitään, ja kuinka symbolit loksahtivat paikoilleen?

Tarkastelin tilannetta paikan ja symbolien kautta, ja tein kenttätyötä, joka oli pohjana installaatiolle.

Samoja piirteitä on havaittavissa abstrakteissa maalauksissani. Luodessani kuvia käytän rajoituksia sisältäviä menetelmiä, jotka kuitenkin myös inspiroivat työtäni. Olen sekä ulkopuolinen että lähellä kuvia, joten prosessi sisältää monia paradokseja. Kuvan muotoutuminen kulkee käsi kädessä kiinnostuksen kohteideni, suhteiden muovaamisen ja paikkuuden, kanssa.

Tämä näyttely on osa Kuvataideakatemiassa valmistelemaani kuvataiteen tohtorin opin- ja taidonnäytettä.

Shoji Kato

www.shoji-kato.com
…..

(1) Lokakuu 2008, Galleri Bergman, Helsinki. www.galleribergman.net
(2) Kesällä 2008, Soulissa, Etelä-Koreassa, tein installaation nimeltä “River: Place and Symbols” (“Joki: Paikka ja symboleja”). Lisätietoa osoitteessa www.shoji-kato.com
(3) Merkitys on vielä työn alla. ’Paikkuus’ on jotain, mitä paikka voi tarjota meille. ’Paikkuus’ on paikan ainutlaatuisuuden tarjoamaa potentiaalisuutta. Se kuvaa myös henkistä prosessia, joka on iskostunut paikkaan monien keinotekoisten jälkien kautta. Inspiraatiota tähän ajatukseen olen saanut James J. Gibsonin käsitteestä ’affordance’ (affordanssi), mutta pyrin tällä hetkellä yhdistämään maiseman monet tasot, mukaan lukien mielikuvitus, talous, ja paikan historia.