• Valaistuneen silmissä ei näy pupillia
  • Kun puu kaatuu, varjo lentää
  • Kysyt. En vastaa, koska sisälläni on rauha
  • Kun puu kaatuu, varjo lentää - kutsukortti

Hanne Granberg

NÄR TRÄDET FALLER FLYGER SKUGGAN IVÄG

Uudenmaankatu 30.7.-17.8.2014

Hanne Granberg
När trädet faller flyger skuggan iväg
30.7.-17.8.2014
Galleria Huuto Uudenmaankatu

”What a beautiful hill!” they all exclaimed, enraptured. ”This hill, which at first shuts out the view, heightens expectation. If one were to see the whole park immediately upon entering, the effect would be monotonous,” remarked Chia Cheng.

Cao Xueqin: Dream of the Red Chamber (i svensk översättning: Drömmar om röda gemak)

Hanne Granbergs utställning ”När trädet faller flyger skuggan iväg” leder åskådaren in på banor där berättaren, konstnären plockat ut betydelsefulla delar. På utställningen finns fotografier och skulpturer. Konstverken har gjorts i Kina och i Finland.

”När trädet faller, flyger skuggan iväg” skildrar vardagens speciella stunder som glimtar till och skiljer sig från det vanliga. Granberg har plockat ut citat från olika sammanhang och gett namn åt sina verk.

Idén fick jag av en kinesisk roman, Cao Xueqins ”Drömmar om röda gemak”, som är en av Kinas mest lästa klassiker. I bokens 14:e kapitel står den lokala högreståndsfamiljens privata trädgård nästan färdig. För att trädgården ska bli färdig krävs dock ord.


Att ge namn åt olika delar av trädgården är en kinesisk tradition. När trädgården har formats till önskad form, lyfts speciella delar fram från det dominerande. Namngivningen är den första händelsen i trädgården. Namngivarna går runt i trädgården och diskuterar vilken del som är värd sitt namn. Ett lämpligt namn kommer enligt den kinesiska uppfattningen genom platsens karaktär. Först efter namngivningen är trädgården färdig.


Namn begränsar tolkningen och markerar platsens karaktär. Till det hörde landskapets karaktär och hur den öppnade sig för betraktaren. Granbergs tanke är att åskådarna ska gå runt på samma sätt som i en trädgård.


Hanne Granberg (1980) är en fotograf och bildkonstnär från Helsingfors. Hon är utexaminerad konstmagister från Bildkonstakademin år 2009. Hon har också en yrkeshögskolexamen fr AKNASD TEXTe fotografi. s vernissagetöd från Alfred KOrdelins on. e följande måmnaderna ån Saimaan ammattikorkeakoulu (utbildningsprogrammet bildkonst, huvudämne fotografi), grundläggande och aktiv medlem i galleriet Oksasenkatu 11 som en konstnärsgrupp upprätthöll åren 2008–2013.

Utställningen har delvis förverkligats med stöd av Alfred Kordelins stiftelse.Ytterligare information:

Hanne Granberg

hanne.granberg(snabel-a)gmail.com

+358 44 5249 220