• Timo Tähkänen
  • Green Sculpture
  • Metamorphosis
  • Rainbow Invasion
  • Stone
  • Towel Collection

Timo Tähkänen

NATURELLEMENT

Viiskulma 3.8-21.8.2011

”Jag kallar utställningens skulpturala målningar för koloristiska erfarenheter eftersom jag utgår från färgen. I mina konstverk strävar jag efter att efterapa en naturupplevelse, eller en tanke som fötts ur en färg. Då jag arbetar är mina egna upplevelser och känslor under arbetets gång viktiga. Precis som man fokuserar på sitt inre tillstånd då man rör sig i naturen och finner sin egen natur, ens eget naturliga tillstånd.

Med natur avses traditionellt människosläktets orörda livsmiljö. Enligt naturvetenskapens synsätt är människan en del av naturen. I enlighet med detta synsätt kan vi inte betrakta människan och kulturmiljön hon skapat som naturens motsats.”

Timo Tähkänen har utdimitterats som bildkonstnär från Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu (Södra Karelens yrkeshögskola) år 2007 med målning som huvudämne.

Sydöstra Finlands konstkommission och Villmanstrands stad har vänligen understött utställnin-gen.”

Timo Tähkänen
0440571364
timo_tahkanen(at)hotmail.com
http://timotahkanen.suntuubi.com/