• laitanen

Johanna Eliisa Laitanen

Naturens scen

Viiskulma 17.1.-28.1.2007

Naturens scen är ett tvådelat verk som består av en serie fotografier och en videoprojektion i tre delar.

Den första delen av verket Naturens scen är en serie fotografier av dioramer, dvs. naturavbildningar, tagna på naturhistoriska muséer. Med dioramerna strävar muséerna efter att framställa naturen möjligast realistiskt och djuren så arttroget som möjligt. Djurens ställningar, gester/beteende samt placering i en viss terräng/omgivning är noggrannt övervägna. Dioramerna har vetenskapen som utgångspunkt eftersom de främst finns till i undervisningssyfte, speciellt för att undervisa barn Vid en djupare granskning av uppställningarna kan man ändå inte låta bli att lägga märke till den koppling de har med den nationalromantiska målningskonsten och skulpturen. Dioramerna representerar inte naturen objektivt utan speglar människans föreställningar om naturen.

I mina fotografier lösgörs dioramerna från deras ursprungliga kontext, vilket gör att iscensättningen framhävs. I muséet är dioramerna så “naturliga” att åskådaren måste ta avstånd från dem för att se deras tillgjorda natur. Då förståelsen för proportioner, skärpedjup och kontext är hindrat genom att reducera information från en tredimensionell iscensättning till ett fotografi, kan åskådaren inte genast avgöra om det är fråga om en målning, ett fotografi, en bildmanipulering eller en miniatyr.

I videoinstallationen i Naturens scen är det en jägare, en konservator och en konsthistoriker som samtidigt är projiserade på de tre olika skärmarna. De berättar alla turvis sin berättelse. Jägarens berättelse är en romantisk skildring av hans första jaktupplevelse, konservatorn beskriver i detalj hur det går till då man stoppar upp en fågel och historikern analyserar de naturhistoriska muséernas roll med vikt på deras kulturella betydelse.

Mitt konstnärliga arbete blev till som ett samarbete med Helsingfors naturhistoriska muséets utställnings- och konserveringsavdelning, Åbo biologiska museum, Stockholms biologiska museum och Naturhistoriska muséet i Berlin.

Johanna Eliisa Laitanen (f. 1976) bor och är konstnärligt aktiv i London. För tillfället visas hennes verk också i New Forest Paviljong, i Artsway Gallerian.

“Ideas of nature never exist outside a cultural context, and the meanings we assign to nature cannot help reflecting that context. The main reason why this gets us into trouble is that nature as essence, nature as naïve reality, wants us to see nature as if it had no cultural context.” (William Cronon)

För tilläggsinformation: Johanna Eliisa Laitanen 0400 642449, johannalaitanen(at)hotmail.com