• Ulla-Mari Lindström: Luonnontaiteellinen kokoelma
  • Ulla-Mari Lindström: Luonnontaiteellinen kokoelma
  • Ulla-Mari Lindström: Luonnontaiteellinen kokoelma
  • Ulla-Mari Lindström: Luonnontaiteellinen kokoelma

Ulla-Mari Lindström

Naturkonstnärlig samling

Jätkä 2 18.2.-5.3.2017

Ulla-Mari Lindström
Naturkonstnärlig samling
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2
18.2.-5.3.2017

”Naturkonstnärlig samling” är en studie som utgått från naturvetenskaperna och bildkonsten, ett fiktivt hybridherbarium. Studien består av delar av växter och djur som insamlats i naturen och därefter slumpmässigt sammanställts till kandidater för nya arter så att dessa utgör tänkbara strukturella beskrivningar för nya uttrycksformer.

En av de ständigt aktuella frågorna inom evolutionsbiologin är frågan om att det knappt alls finns några hybrider i fossila material. I naturen påträffas dock hybrider med jämna mellanrum och man vet att hybridiseringen är en central kraft som driver evolutionen framåt. Evolutionen har varken riktning eller mål, utan man tänker sig att det naturliga urvalet säkrar de dugligaste individernas överlevnad och att de i sinom tid fortsätter släktet. Då utvecklingen inom en art fortgår kan inte individerna längre para sig med likartade och en ny art uppstår.

Hybriderna är dock oftast sterila och kan inte fortplanta sig. De är dessutom ovanliga och därför också särskilt intressanta. De förändrar vår uppfattning om naturen och arterna och ifrågasätter våra gamla förstelnade uppfattningar om vad som är möjligt eller omöjligt. Vår egen art, Homo sapiens, har troligtvis utvecklats genom hybridisering.

Enligt hypotesen om måttliga störningar är arternas antal störst då det i naturen finns lagom med störningar, varken för många eller för få. Störningarna påverkar omständigheterna och kan främja hybridernas existensmöjligheter. Det naturliga urvalet fungerar bäst då individerna är olika, vilket hybriderna är. De är oftast större till storleken jämfört med sina förfäder, de är starkare, slugare och mer uppfinningsrika. Därför klarar de sig bättre.

Korsning, hybridisering eller blandning är inte bara en evolutionens nyck, en ren tillfällighet, utan den utgör också själva grunden för den kulturella evolutionen. Förmågan att kombinera, blanda och röra om är i bästa fall kreativitet och innovation, men i sämsta fall kaos och oreda. Och även om en stor del av blandningarna vore en livsoduglig röra kan oordningen möjliggöra de rätta omständigheterna för allt att förenas och kombineras på ett nytt, fördomsfritt sätt. Det är något vi både fruktar och samtidigt hoppas på.

Mina konstverk består av växt- och djurdelar som med hjälp av en grafikpress tryckts på tjockt poröst papper genom olika blandtekniker, samt genom att fotografera utgångsläget och de förslag som uppstått. Genom avtrycken har jag försökt efterlikna fossila strukturer och former och på så vis inkluderat tidsmässiga dimensioner.

Ulla-Mari Lindström är en i Kuopio bosatt konstnär som studerat måleri och fotografikonst vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och utexaminerats år 1998. Lindström har också studerat fotografering vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Efter tolv år i Amsterdam flyttade hon år 2004 till Kuopio. Lindström har hållit privatutställningar samt deltagit i grupputställningar i Finland och utomlands. Hennes uttrycksmedel är foto- och videokonst och i sina senaste konstverk har hon arbetat med konstgrafiska medel och måleri. Den förenande faktorn i hennes arbeten är ofta humor.

Utställningen har fått stöd av Finska Kulturfondens Norra Savolax
regionalfond.

Ulla-Mari Lindström
um.lindstrom(at)gmail.com
+358 50 911 7518
www.ullamari.com