• Eyes in the Maze, Galleri 54, Göteborg

Aleksi Martikainen, Gun Holmström, Kaarina Ormio, Päivi Allonen, Salla Järvinen-Sirén, Terhi Heino

Galleria Huuto i Galleri 54 i Göteborg

30.9.2021-24.10.2021

Eyes in the Maze
1-24 October 2021
Galleri 54, Göteborg

Utställningen Eyes in the Maze är ett resultat av samarbetet mellan två konstnärsdrivna gallerier i Sverige och Finland. Sex svenska konstnärer ställde ut i Galleria Huuto i Helsingfors på våren 2020, och nu visar sex finska konstnärer sin konst i Galleri 54 i Göteborg.

Eyes in the Maze har inspirerats av det bärande temat om sammanflätning och labyrint i GIBCAs extended program – ”jag tänker, alltså är jag en del av labyrinten” (Inger Christensen). Konstnärerna använder ett sinsemellan mycket varierande visuellt språk i sitt arbete. De befinner sig i olika skeden av labyrinten och var och en antyder sin position sedd med egna ögon. Man kan aldrig vara säker på vad som väntar i följande passage i labyrinten. På utställningen visas skulpturer, målningar, teckningar, installationer och animation.

De deltagande konstnärerna är Päivi Allonen, Terhi Heino, Gunzi Holmström, Salla Järvinen-Sirén, Aleksi Martikainen och Kaarina Ormio.

Utställningen understöds av Centret för konstfrämjande Finland, FRAME Contemporary Art Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland och Letterstedtska

www.galleri54.com

www.gibca.se