• Never cross a picket line
  • nevercross-featured
  • Jaakko Karhunen & Aino-Marjatta Mäki
  • Never Cross a Picket Line
  • Never Cross a Picket Line
  • Never Cross a Picket Line

Aino-Marjatta Mäki, Jaakko Karhunen

NEVER CROSS A PICKET LINE

Jätkä 2 16.11.-1.12.2013

Never cross a picket line

Tragedi i en akt

Utställning

Galleria Huuto Busholmen 2

16.11.-1.12.2013

THE CLAMOR OF STRUGGLE seminar, Saturday 30.11.2013 kl. 13-17

http://ahlqvist.co/never-cross-a-picket-line/

Never cross a picket line är ett gammalt talesätt som betyder att det aldrig är tillåtet arbeta under en strejk. Picket line är på svenska strejkvakt och saknar alltså den engelska termens rumsliga avgränsning. En picket line, “strejklinje” är en fysisk gräns som går att överträda men när du en gång korsat den finns ingen återvändo.

Vi har suttit i olika kontorsutrymmen och mötesrum och diskuterat vad det i dag betyder att arbeta. Vi valde anställda i fackförenings- och personaluthyrningsföretag och företagskonsulter på grund av att de representerar institutioner som bestämmer och organiserar arbetskraft men inte är i direkt kontakt med produktion. Deras röster är ändå inte institutionernas utan de uttalar sig som privatpersoner med lång erfarenhet av arbetsmarknaden.

Med vårt arbete försökte vi hitta en gräns mellan olika positioner, att finna motstridiga åsikter om arbetets bety- delse. Alla var eniga om att arbete är nödvändigt, att vi ska jobba mera och att arbetet håller på att förändras. Men här upphör likheterna. Arbete är viktigt för alla, för en del är det ett nödvändigt ont, för andra ett privilegium. De motstridiga åsikterna finns fortfarande fastän det bara förefaller vara gammaldags oförmåga att kunna anpassa sig till nya situationer.

Vi ställde frågan: Hurudan är en god arbetstagare? Svaret var att attityden avgör, inte kompetens eller yrkesskicklig- het. Du bör vara positiv, samarbetsvillig, kommunikativ och tåla osäkerhet. Det är dina personliga egenskaper som bestämmer ditt marknadsvärde, inte hur länge du jobbat eller hur produktiv du är. Vi har genom våra samtal försökt förstå hurudan arbetstagare det här resonemanget föder fram. Vad om du inte har de personliga egenskaper som arbetet kräver? Strejka är inget alternativ eftersom det skulle betyda att du slutat tänka.

Vi spelade in samtalen och har sammanställt dem till en tragedi i en akt. Tragedin är konflikten mellan oberoende och välmotiverade positioner där de motståendes positioner samtidigt är helt berättigade. Samtidigt är de blinda- genom att de antingen misslyckas att känna igen rättfärdigandet av andra perspektiv eller att de inte kan erkänna motståndarens ögonblick av sanning. Konflikten upphävs i mitten och neutraliseras och kanske kvarstår möjligheten om att arbetet inte ensamt definierar dig.

Aino-Marjatta Mäki och Jaakko Karhunen

Vi tackar: Active People, Adecco, Akava, AKT, Amrop Finland, Extremely Nice Job Oy, Idealist Oy, Tuukka Haa- pakorpi, Idealist Oy, Luftfartsunionen, Folkets arkiv, Finlands Sjömans-Union, Modular Learning Processes Oy, Opteam, Operaria Konkaripalvelut, FFC, Seure, Treignac Project, Erkki Tolonen och Kyösti Väänänen.