Ansökan för hösten 2017 skickas senast den 19. september 2016

Man kan ansöka till både Nylandsgatan och Busholmen.

Utställningstiderna är tre veckor. Utställningskostnaden för Galleria Huuto Nylandsgatan är
ca 1500 €, och för Galleria Huuto Busholmen Busen 1 och Busen 2 1450 € var (självkostnadspris,
förändringar möjliga). Priset innefattar tryckkostnader för utställningsaffisch och invitationskort, kostnader
för porto samt en del av övervakningen av utställningen. Galleriet erhåller ingen försäljningsprovision.

Utställningskostnaden för Lillbusen på Busholmen är 550 €, den innehåller videoprojektorn, spelaren
och högtalarna samt elektronisk information. Lillbusen passar speciellt till videoverk och små installationer.
Det är också möjligt att boka rummet för projektarbete.
Man kan ansöka under hela året till Lillbusen, vi försöker ha några lediga tider för förslag med kort varsel.

Utställningstiderna ansöks genom en fritt formulerad ansökan som innefattar meritförteckning och bildmaterial (max 10 st).
Ansökan (hälst sparad som en pdf-fil) sändes inom ansökningstiden hälst via e-post till mailadressen:
haku( at )galleriahuuto.net (max storlek med bilagor 4MB) eller som länk till tex Dropbox.

Ansökan kan även sändas per post antingen i A4-format eller som CD eller DVD (den sista ansökningsdagens
poststämpel räcker från Finland) till adressen
Galleria Huuto, Utställningskomission, PB 200, 00181 Helsingfors

Ansökningsmaterialet returneras endast om ett kuvert med namn och adress samt tillräcklig frankering
bifogats ansökan.

En grupp utformats av Galleria Huutos medlemskonstnärer väljer utställarna till de lediga tiderna.
Gruppens sammansättning byts ut varje gång.

Mera information: Henni Oksman, director ( a t ) galleriahuuto.net, 0400-653 461