• Okko Pöyliö: Yksityiskohta teossarjasta Mika, Lyijykynä ja hiili paperille, 2021
  • Okko Pöyliö: Yksityiskohta teossarjasta Mika, Lyijykynä ja hiili paperille, 2021

Okko Pöyliö

Mika

Huuto I 28.5.-20.6.2021

Okko Pöyliö
Mika
28.5.-20.6.2021

Konstnären är närvarande fre 28.5, lör 19.6 och sön 20.6 kl. 12-17.

Okko Pöyliös Mika (2021) lockar betraktaren att föra en diskussion med en främmande man. Det är en helt vanlig situation som snart får underliga drag.
Mika är en fortsättning på utställningsserien Noveller som inleddes år 2014. Verken förenar samtidskonst med serieteckning och skapar situationer där betraktaren blir delaktig i berättelsens händelser. Förhållandet till betraktaren etableras med hjälp av direkt tilltal och ögonkontakt. Mika består av 29 teckningar i blyerts och är Pöyliös hittills mest omfattande verkserie.

Verket ifrågasätter det traditionella förhållandet mellan verk och betraktare. När blicken politiseras kan betraktaren inte längre passivt, utan att ta ställning, följa med på avstånd. Blicken och begäret riktas mot betraktaren, och objektifieringen innebär att självbestämmanderätten ifrågasätts. Verket tvingar således betraktaren att definiera sina personliga gränser. Har dessa gränser överskridits, i vilket skede har det skett
och vems blick utövar makt?

Så här beskriver Pöyliö verkets tillkomstprocess: ”Det är svårt att ge en heltäckande bild av hur verkens idéer föds, och vägen till det här verket har varit särskilt komplex. En vändpunkt var när jag läste en rundfråga som Yle hade gjort. Olika åldersgrupper fick svara på vilka slags handlingar de uppfattade som sexuella trakasserier. Verket fick en form som bygger på att de sexuella trakasserierna gradvis blir allt allvarligare, och att varje betraktare själv får avgöra när beteendet överskrider den personliga gränsen.”

Av Jämställdhetsbarometern från år 2017 framgår att 39 procent av kvinnorna och 17 procent av männen upplevt sexuella trakasserier. Samtalsklimatet har förändrats radikalt under de senaste åren, och därför skulle talen säkert vara högre om undersökningen gjordes idag. Man kan med säkerhet säga att alla känner någon som blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det innebär också att alla känner någon som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.

I verket syns endast förövaren. De sexuella trakasserierna kan vara riktade mot vem som helst. Om det inte känns möjligt att sätta sig själv i centrum för händelserna så kan man föreställa sig att den utsatta är en närstående, vän, arbetskamrat eller familjemedlem. I sina verk behandlar Pöyliö både kriser på individnivå och samhälleliga smärtpunkter. Enligt honom är det lättare att närma sig svåra ämnen med hjälp av teckningar. Verken ger ett ansikte åt moralfrågorna och erbjuder samtidigt olika sätt att undersöka och omdefiniera de egna värderingarna.

Okko Pöylilö utexaminerades från Åbo Konstakademi år 2014. Han har visat verk som hör till serien Noveller bland annat i Lahtis, Hyvinges och Rovaniemis konstmuseer. Han har också ställt ut i Tyskland och Grekland.

Utställningen och konstnärens arbete har fått stöd av Centret för konstfrämjande och Finska Konstföreningen.

Okko Pöyliö
okko.poylio(a)gmail.com
040 823 8811