• Jussi Meuronen
  • Corner
  • Distress
  • Farewell
  • x

Jussi Meuronen

Oklara händelser och rum

Jätkä 1 13.7.-28.7.2013

Oklara händelser och rum
Jussi Meuronen
Galleria Huuto, Busholmen 1
13.7.–­28.7.2013

I mina arbeten finns alltid en berättelse om någon händelse. Estetiken spelar en viktig roll. Med hjälp av måleriet och genom estetiken närmar jag mig känslotillstånd och skapar stämning. Centralt i mina arbeten är att skapa kontrast och växelverkan mellan tusch och akrylfärger och genom kraftiga streck, linjer, färger och former. Det grafiska uttrycket, det måleriska, rum och rörelser står i centrum för mitt måleri. Det grafiska är mer genomtänkt, det måleriska mer intuitivt och fysiskt. Jag anser att linjer är effektfulla i sin enkelhet och uttrycksfullhet. Mina arbeten skildrar verkliga händelser men det abstrakta skapar oklarhet och ambiguitet.

Varje penseldrag och varje form har sin betydelse i arbetet. Grafiska linjer med tusch söndrar det måleriska, skapar nytt utrymme och en ny dimension; skarpt och och rörligt. Linjerna och de tredimensionella penseldragen kanske avbildar något konkret, men det kan också vara fråga om sinnets rörelse.

www.jussimeuronen.com