• Tuomas Hallivuo
  • Kuutamolla
  • Takavasemmalla
  • Uni

Tuomas Hallivuo

Om relationen till musan

Viiskulma 4.1.-22.1.2012

Utställningen består av två serier konstverk, Spelet om människorelationer och Musan. Det som förenar utställningens alla verk är tekniken (etsning), den återhållsamma färgskalan, och avbildningen av människan.

Spelet om människorelationer
Ett stort verk bestående av 23 människoporträtt (50 x 50 cm) samt olika rutter som varierar allt enligt kompositionen. Åskådaren kan reflektera över människornas inbördes relationer, om man kan träda in i eller gå ut ur den avbildade situationen, och vem som står helt utanför.

Musan
Modell för seriens konstverk är den människa som står konstnären allra närmast och vars känslovärld han känner bäst – hans hustru. Modellens förhållande till konstnären är också närmare än förhållandet till andra människor.

Att uttrycka sig i linjer har utvecklats till en renodlad teckningskonst med avskalade renlinjiga bildmotiv. Hallivuo har koncentrerat sig mer på själva tecknandet jämfört med tidigare konstverk. Det narrativa och serieteckningsaktiga uttrycket har förändrats till att mer betona känslotillstånd, ljus och skugga samt linjernas rytm i en teckning.

Tuomas Hallivuo
045-633 6134
tuomas.hallivuo(at)hotmail.com