• Päivi Eskelinen: Mielikuvia XVI, 2020, öljy kankaalle, 60 x 50 cm
  • Päivi Eskelinen: Mielikuvia XV, 2020, tempera kankaalle, 60 x 50 cm
  • Päivi Eskelinen: Mielikuvia XIV, 2020, tempera kankaalle, 60 x 50 cm
  • Päivi Eskelinen: Mielikuvia X, 2018, tempera kankaalle, 60 x 50 cm
  • Päivi Eskelinen, Mielikuvia XIII, 2020, öljy ja kirjonta kankaalle, 60 x 50 cm
  • Päivi Eskelinen, Galleria Huuto 2021. Fotografi Jouko Vatanen
  • Päivi Eskelinen, Galleria Huuto 2021. Fotografi Jouko Vatanen
  • Päivi Eskelinen, Galleria Huuto 2021. Fotografi Jouko Vatanen
  • Päivi Eskelinen, Galleria Huuto 2021. Fotografi Jouko Vatanen

Päivi Eskelinen

Imagery

Huuto III 2.4.-25.4.2021

Päivi Eskelinen
Imagery
2.-25.4.2021

Utställningen är öppen också under påskhelgen: på långfredag 2.4., på lördag 3.4. och på påskdagen 4.4. på normalt sätt kl.12-17

Kontsnären är antfäffbar i galleriet 10 och 11 april.

Jag har gjort bilder av bilder, fantasier och iakttagelser. Följaktligen är utställningen en sammanfattning av olika sätt att se. Bildernas mångfald gestaltar mitt sinnes byggnadsmaterial.

För mig är bilderna ett sätt att synliggöra tankar. De är också i sig själv ett sätt att tänka: bilden som blir till berättar saker jag inte visste att jag visste. I utställningens verk har tänkandet tagit olika visuella former. Jag är intresserad av orsakerna till att en bild uppenbarat sig i en viss skepnad och inte en annan. Den personliga bildvärlden som definierar konstnärens särart består av just de här medvetna och omedvetna valen.

Bilderna jag valt till utställningen har olika typer av ursprung. För betraktaren har det knappast någon betydelse om ursprunget varit en iakttagelse, en association som väckts av litteratur eller musik, ett minne eller en drömbild. Bilden flyr alltid undan och verket som blir till är något annat än ursprungsbilden. Ibland härstammar den ursprungliga bilden från den bildvärld som omger mig. Någon enskild bild utmärker sig bland alla andra, trots den visuella kulturens överflöd. Det är ändå först när jag fördjupar mig i bilden som dess betydelser visar sig. När det gäller utställningens verk har fördjupningen varit ett långsamt arbete. Jag har synliggjort bilderna genom att måla eller kämpa med broderi – en teknik som erbjuder mig motstånd. Redan all den tid jag använt för att skapa verken gör varje enskild bild speciell.

Päivi Eskelinen (f. 1960) är en bildkonstnär, konstlärare och filosofie doktor som bor och arbetar i Helsingfors. Hon har utexaminerats från Åbo Ritsskola år 1986 och hon har deltagit i många utställningar i Finland.

Utställningen och konstnärens arbete stöds av Centret för konstfrämjande.

Kontaktuppgifter::
ph.eskelinen(a)gmail.com
040 5891900