• Paula Puoskari, Escape Garden - vines of Hope, fotografi Arto Rummukainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen
 • Paula Puoskari: Escape Garden – Vines of Hope (installaatio). Kuva Jussi Tiainen

Paula Puoskari

Escape Garden – Vines of Hope

Huuto III 6.3.-18.6.2020

Paula Puoskari
Escape Garden – Vines of Hope
6.-29.3. och 2.-18.6.2020

Tanken om trädgården som en oas och tillflyktsort förenar olika kulturer och återkommer genom mänsklighetens historia. Inom islam är trädgården en symbol för paradiset. Inom den japanska kulturen uppfattas trädgården som en plats för kontemplation och meditation. I det forna Egypten, flera tusen år före vår tideräknings början, kände man till idén att flytta illusionen av en trädgård inomhus med hjälp av bilder. Väggmålningarna i Villa di Livia, som bevarats från det antika Roms tider, låter samtida betraktare se illusionen av en trädgård på ett nästan magiskt sätt.

I min installation Escape Garden behandlar jag trädgårdsbegreppets visuella representationer med samtidskonstens medel. Hela utställningsrummet förvandlas till en enorm pappersträdgård. Referensramen är en tropisk, vildvuxen trädgård. I utställningskontexten kan den gamla maskinhallens kakelgolv rentav associeras till de islamiska trädgårdarnas kaklade gångar. Pappersträdgårdens måleri- och installationsprocesser är en fortsättning på det platsspecifika sättet att arbeta och förbindelserna till action painting.

Projektets underrubrik – vines of hope – framhäver trädgårdens betydelse som en hoppets väktare och understryker utställningens mest centrala innehåll. Hoppets betydelse framhävs alltid då livets skörhet är synlig på de mest konkreta sätt. Oberoende av om omfattningen är privat eller global, så uppmuntrar tecknen på hopp till en fortsättning och rentav handlingar som strävar efter en bättre morgondag.

Trädgårdens betydelse som hoppets och tröstens plats har egentligen – förutom i den estetiska upplevelsen – sin grund i naturens kretslopp och förmåga till förnyelse. Till och med en bild av en trädgård hjälper oss att i sinnet förflytta oss till den verkliga plats där vi varseblivit naturen. Utställningen påminner oss också om att representationerna inte nödvändigtvis längre kan skänka tröst, om det som bilden representerar skadas och förlorar förmågan till förnyelse.

I ett senare skede visas den andra delen av helheten Escape Garden. Den har inspirerats av renässansträdgårdar, där det nyskapande geometriska formspråket stod i en genomtänkt växelverkan med det omgivande landskapet. I det här sammanhanget kommer hoppet att behandlas ur ett nytt perspektiv. Escape Garden II förverkligas efter en residensvistelse i Italien.

Paula Puoskari är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hon är medlem i bland annat Målarförbundet och Konstnärsgillet i Helsingfors. Hon utexaminerades från Fria Konstskolan år 2008 och har sedan dess haft separatutställningar nästan årligen. Hon har också regelbundet deltagit i grupputställningar både i Finland och utomlands.

Kontaktuppgifter
paula.puoskari(at)gmail.com
0405152270
www.paulapuoskari.com
https://www.instagram.com/paulapuoskari/

Fotografierna: Jussi Tiainen