• tres blondes
  • tres blondes
  • tres blondes
  • tres blondes

TRES BLONDES

PUUTARHAN HELMASSA – I TRÄDGÅRDENS SKÖTE

Viiskulma 28.5.-8.6.2008

tres blondes är en arbetsgrupp bildad av bildkonstnären Annika Dahlsten och fotografen Milla Eräsaari. Gruppen arbetar med iakttagelser; tres blondes har till exempel utforskat museikonstruktioner, ämbetsverkens fikonspråk och upphovsrättsfrågor. Verken har blivit installationer, fotografi-installationer och performanser. Verk av tres blondes har varit utställda bland annat på Åbo konstmuseum och i Antwerpen i Belgien.

Trädgården uppfattas som en tillflykt från den teknologiska verkligheten till en mer äkta upplevelse. På grund av sin organiska natur tolkas växterna som motsatsen till maskinerna. Ändå följer trädgården sitt eget system, och för att fungera som människan vill måste man ta det i besittning. En slags effektivitetstanke utkristalliserar sig: antingen bör trädgården vara en effektiv köksträdgård eller en fantastisk blomsterträdgård. Stadsträdgårdarna hålls under stram kontroll; en otyglad trädgård är samfundets förskräckelse.

I tres blondes utställning I trädgårdens sköte möts trädgårdsbyråkratens vardag och drömmar. tres blondes utforskar den kontrollerade, taxonomiskt organiserade trädgården där den enskilda individen försvinner i byråkratin. tres blondes analyserar de minnen och minnesbilder som trädgården väcker, och de kontaktytor där det kultiverade och den vilda naturen möts.

I färgfotografierna i serien I trädgården (Puutarhassa) lever sig trädgårdsbyråkraterna in i en dagdröm om ett behärskat paradis, där den estetiska njutningen upplevs inom tillåtna, anständiga gränser. I bildserien Snyltgästen (Kuokkavieras) drabbas byråkraten av anarki i den strikta formträdgården. I verket Trädgårdsfällan (Puutarha-ansa) å sin sida visar tres blondes tittlådor där dröm och verklighet kolliderar; tidvis kräver den drömda viloplatsen aggressivt arbete. Tittlådan själv synliggör gränsen mellan privat och offentligt, å ena sidan det konkreta som baserar sig på regler och gränser, och å andra sidan den eskapistiska fantasivärlden.

Välkommen på vernissage tisdagen den 27.5 kl. 18–20!

Mer information
Annika Dahlsten 040-5171750, annikadahlsten(at)hotmail.com
Milla Eräsaari 050-5501509, millavauhkonen(at)yahoo.co.uk

Utställningen stöds av Finska Kulturfondens Nylands regionalfond.